Презентација на наоди | ЦУП
Сподели

Презентација на наоди

Дата: 14.03.2017

Презентацијата беше одржана пред вработените во општината и овозможи дискусија меѓу нив и  претставниците на граѓанскиот сектор, за начинот на работа, слабостите и предностите на моменталниот начин на кој општините комуницираат со граѓаните.

Претставена е моменталната ситуација на веб-страниците на општините, анализа на потребите на граѓаните и компаративни искуства кои може да се имплементираат. Првата презентација се одржа во просториите на општина Куманово на која присуствуваа претставници на граѓанскиот сектор како и вработените во општината.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk