Јавна дебата на тема: „Јас и буџетот на Општината, направете вашиот глас да се слушне“ | ЦУП
Сподели

Јавна дебата на тема: „Јас и буџетот на Општината, направете вашиот глас да се слушне“

Дата: 27.05.2019

На 23.05.2019 година, Центарот за управување со промени како дел од ФИСКАСТ мрежата, во рамки на проектот „Мои пари, моја одговорност“: Партиципативно буџетирање во Општините, на Економскиот факултет во Скопје, одржа Јавна дебата на тема: „Јас и буџетот на Општината, направете вашиот глас да се слушне“, каде присуство земаа еминенти професори од Економскиот факултет во Скопје и студенти кои ја познаваат оваа тематика. Целта на настанот е да се подобри праксата и учеството на сите граѓаните во процесот на локално буџетирање и да се зголеми ефикасноста на трошењето на општински пари.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk