Одржана последната менаџмент средба на Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област. | ЦУП
Сподели

Одржана последната менаџмент средба на Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област.

Дата: 20.09.2020

Викендов во Охрид беше одржана последната менаџмент средба на тимот на Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област.
На средбата се разгледуваа имплементираните активности, се дискутираше за проблемите и предизвиците и како истите беа надминати. Се анализираа постигнатите резултати и се донесоа заклучоци од различните искуства.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk