Трета работилница за имплементирање на CAF моделот во Собранието на Република Северна Македонија | ЦУП
Сподели

Трета работилница за имплементирање на CAF моделот во Собранието на Република Северна Македонија

Дата: 01.02.2023

На 01 февруари 2023 година во просториите на Собранието на Република Северна Макеодниај тимот на ЦУП во соработка со работната група на Собранието ја оддржа третата средба во процесот на имплементирање на CAF моделот.

На оваа работилница се дискутираше и обработуваше критериумот „лидерство“ и заедно со работната група на Собранието ги идентификувавме слабите и јаките страни на институцијата во областа на овој критериум. 

CAF моделот е имплементиран во рамки на Програмата за парламентарна поддршка (ППП) спроведен од Националниот демократски институт, Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас Цивилис. Проектот е финансиски поддржан од Швајцарската Амбасада во Скопје.    

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk