Обука за стандардите и техниките на истражувачкото новинарство во Штип | ЦУП
Сподели

Обука за стандардите и техниките на истражувачкото новинарство во Штип

Дата: 20.10.2017

Во организација на Центарот за управување со промени и Институтот за човекови права, на 19-ти и 20-ти Октомври, на правниот факултет од Универзитетот “Гоце Делчев”во Штип, се одржа дводневна обука за истражувачко новинарство.

Обуката ја следеа 35 студенти по новинарство од Универзитетите "Кирил и Методиј" од Скопје и "Гоце Делчев" од Штип.

Првиот ден предавање и обука на тема “Методи и техники на истражувачкото новинарство” одржа Снежана Лупевска Созен, одговорен уредник во Телевизија Телма и автор на емисијата за истражувачко новинарство "Код". Истовремено за проблемот на правните аспекти на слободата пред студентите говореше адвокатот Лазар Сандев.

Вториот ден вниманието на студентите го задржа главниот уредник на телевизијата 24 Вести, Младен Чадиковски, кој одржа обука насловена “Вистина и заблуди во новинарството”, додека адвокатот Лазар Сандев продолжи со анализа на правните аспекти на слободата на изразување и истражувачкото новинарство.

Во текот на интерактивната обуката, студентите имаа одлична можност директно да се запознаат со начинот на кој се одвива процесот на истражувачко новинарство, од изборот на темата која е од јавен интерес, откривање и проверка на информациите и нивна верификација па се до објавувањето на сториите и откривањето на нови моменти во темата која се истражува.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk