Посета на компанијата Костал-ментор на дел од домашните компании | ЦУП
Сподели

Посета на компанијата Костал-ментор на дел од домашните компании

Дата: 12.04.2019

Спроведување на менторска програма во рамки на проектот  “Надминување на јазовите помеѓу мултинационалните компании и домашните МСП”. Компанијата Костал Македонија како ментор на дел од домашните компании спроведува менторство преку воведување на менторираните компании во процесите на работењето, утврдување на потребите за надградување на капацитетите на домашните компании, како и разгледување на можностите за взаемна соработка.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk