Работилница за Методологија за стратешко планирање | ЦУП
Сподели

Работилница за Методологија за стратешко планирање

Дата: 28.11.2023

Работилницата за Методологија за стратешко планирање е дел од активностите кои имаат за цел да ги зајакнат документите кои ги уредуваат процесите на стартешко планирање.

Заедно со претставници од централните институции во текот на вчерашниот ден ги разгледувавме добрите пракси на државите од регионот и како позитивните примери може да ги примениме во нашиот национален систем за стратешко планирање.

Овој период заедно со претставници на институциите интензивно работиме на подобрување на документите кои го уредуваат системот на управување со јавните политики во нашата држава, како шо е стратешкото планирање, моделите на следење на јавните политики, координацијата на институциите.

Настанот е организиран во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ е финансиран од UK International Development од страна на Владата на Обединетото Кралство преку British Embassy Skopje и е спроведен од Центар за управување со промени - ЦУП / Center for Change Management во соработка со Влада на Република Северна Македонија

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk