Анализа на именуваните и избраните лица | ЦУП
Сподели

Анализа на именуваните и избраните лица

Автор:

година: 2018

Предмет на истражување и анализа во овој извештај се именуваните и избраните лица во Република Македонија, како и институциите во кои тие се избираат. Во препознаените 1.334 институции, во овој извештај, соодветно на статусот и видот на институцијата, прикажани се видот и начинот на избор на сите места кои се пополнуваат по пат на избирање или именување односно назначување, од претседателот на државата до членовите на училишните одбори во основните училишта. Во продолжение ќе бидат прикажани различните институционални облици во кои се органите на управување се пополнуваат по пат на избори или именување во Република Македонија. Предмет на овој извештај ќе бидат и трговските друштва и акционерските друштва чиј основач и единствен сопственик е државата, односно Владата на Република Македонија, како и акционерските друштва во кои Владата на Република Македонија има акции.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk