Како до административна правда - Што треба да знаат и практикуваат вработените во јавна администрација? | ЦУП
Сподели

Како до административна правда - Што треба да знаат и практикуваат вработените во јавна администрација?

Автор:

година: 2017

Основната задача и цел на јавната администрација е да биде сервис на граѓаните во процесот на остварувањето на нивните права. За да се оствари основната задача и целта, вработените во јавната администрација следат одредени принципи во своето работење. Овие принципи повлекуваат соодветни обврски и одговорности на вработените во јавната администрација, како и загарантирани права и создавање соодветни услови за работа на вработените во јавната администрација. 

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk