Практики и препораки за добро управување во сферата на јавната администрација | ЦУП
Сподели

Практики и препораки за добро управување во сферата на јавната администрација

Автор:

година: 2015

Концептот на „добро управување”, кон кој се стреми овој документ за политики, претставува дел од Европската повелба на фундаменталните права. Целта на документот е да се даде колку што е можно посеопфатна анализа на состојбите, како и насочени можни мерки и идни чекори, со цел постигнување соодветни стандарди во оваа област. Документот претендира да биде корисна алатка што ќе послужи како основа за понатамошна работа кон непристрасна, функционална и сервисно ориентирана администрација.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk