Барометар на веб-транспарентност 2020 | ЦУП
Сподели

Барометар на веб-транспарентност 2020

Автор:

година: 2020

Интернетот како медиум се повеќе добива примарно значење кај граѓаните во начинот на добивање информации, следствено на што граѓаните очекуваат да добијат дигитални информации и услуги и од институциите од јавниот сектор. “Барометарот на веб-транспарентност” ги рангира ЕЛС според нивото на проактивна транспарентност, во рамките на дефинирана рамка на индикатори. Индикаторите се составен дел на Стандардите за е-транспарентност на единиците на локална самоуправа, како дел од проектот “Граѓанинот на прво место”.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk