Видот на образованието- eдинствен критериум за вработување во администрацијата ? | ЦУП
Сподели

Видот на образованието- eдинствен критериум за вработување во администрацијата ?

Автор:

година: 2021

Администрацијата игра важна улога во една држава. Системот на администрацијата е составен дел од управувањето на државата, а успешноста на владите во голема мера зависи од работата на администрацијата и нејзините вработени – државните или јавните службеници. Работењето во администрацијата како државен службеник отсекогаш претставувало чест и предизвик. Самата дефиниција за државен службеник подразбира дека оној кој ја одбрал оваа животна професионална определба се одлучил да им служи на државата и граѓаните. 
 

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk