Унапредување на граѓанскиот идентитет и поттикнување на граѓанска совест и акција | ЦУП
Сподели

Унапредување на граѓанскиот идентитет и поттикнување на граѓанска совест и акција

Преку анализа на неколку рецентни случаи за практикувањето на граѓанското и политичкото право на протест, во овој документ за политика се посочува содејство на неразвиена граѓанска активност и неосвестен граѓански идентитет во Република Македонија, при што ја потенцираме потребата од низа политики насочени кон препознавање и кон развој на тие круцијални слаби точки од општествениот живот, и укажуваме на некои искуства, начини и методи како применлив политички потенцијал. За граѓанскиот политички курс на македонското мултикултурно општество, неопходен е - инклузивен граѓански идентитет, но за негово креирање не е доволно да се воспостават само формалните карактеристики на демократската институционална рамка, туку се потребни насочени мерки за негово негување и унапредување кои во РМ отсуствуваат и кои се предлагаат во овој документ за политика.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk