Проекција на импликациите од член 11 од законот за плата и други надоместоци на пратениците и другите избрани и именувани лица | ЦУП
Сподели

Проекција на импликациите од член 11 од законот за плата и други надоместоци на пратениците и другите избрани и именувани лица

година: 2023

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk