ЦУП на работилница за работа со податоци во Варшава | ЦУП
Сподели

ЦУП на работилница за работа со податоци во Варшава

Дата: 12.10.2017

Центарот за управување со промени учествуваше на работилницата “Работа со податоци за почетници”, која на 9-ти и 10-ти Октомври се одржа во главниот град на Полска, Варшава.

Работилницата беше дел од проектот организиран од мрежата на непрофитни, ИТ, и медиумски организации, TransparenCEE и непрофитната организација Techsoup Europe.

Нивната работа е фокусирана на создавање простор и платформа за размена на идеи и практични решенија преку државните граници и различните сектори.

Оваа цел се постигнува преку партнерство со организациите од граѓанскиот сектор, локалната администрација и централната власт, како и донаторските организации.

На дводневната работилница се анализираше значењето на квантитативните податоци ( не само бројки) за работата на јавните функционери, парламентите, локалните и националните буџети, јавните набавки и сите останати кои се користат за зголемување на транспарентноста на јавната сфера и ја прават порезистентна на корупција и други видови злоупотреби.

На тренингот учествуваа активисти од граѓанскиот сектор од повеќе држави од Централна и Источна Европа и Западниот Балкан

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk