Комплетиран процесот на имплементација на CAF моделот за управување со квалитет во Собранието на Република Северна Македонија | ЦУП
Сподели

Комплетиран процесот на имплементација на CAF моделот за управување со квалитет во Собранието на Република Северна Македонија

Дата: 06.03.2020

Го комплетираме процесот на имплементација на CAF моделот за управување со квалитет во Собранието на Република Северна Македонија. На 5-ти и 6-ти март 2020 година, организиравме работилница за приоритизација на предложените мерки за подобрување со претставници од сите организациони единици на Собранието. Целта на овој процес е да се подобри организацијата и работата на Собранието преку вклучување на вработените во идентификување на области за подобрување и мерки кои ќе се реализираат во период од 2 години.

Имплементацијата на CAF моделот се одвива во рамките на Програмата за парламентарна поддршка која се реализира од страна на Националниот демократски институт, Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас Цивилис. CAF (Заедничка рамка за проценка) претставува европски модел за управување со квалитет во институциите од јавниот сектор.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk