Работна средба за спроведување на функционална анализа во Патронажната служба | ЦУП
Сподели

Работна средба за спроведување на функционална анализа во Патронажната служба

Дата: 20.12.2021

Во рамки на проектот „Подобрување на организациската структура на Патронажната служба“, проект поддржан од страна на УНИЦЕФ и спроведен од страна на Центарот за управување со промени се одржа Работна средба за спроведување на функционална анализа во Патронажната служба.

На оваа работна средба беа присутни претставнички на општинските единици кои функционираат во рамки на Здравствен дом Скопје како и Здравствен дом Железничар во делот на поливалетна патронажна дејност. Овој настан се организира со цел увидување на организациските и работните капацитети и функционалноста на патронажната дејност на територија на град Скопје во насока на изработка на Функционалната анализа.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk