Работилница со МТСП која има за цел подобрување на процесот на стратешко планирање на Министерството | ЦУП
Сподели

Работилница со МТСП која има за цел подобрување на процесот на стратешко планирање на Министерството

Дата: 06.06.2019

Денес, 06.06.2019 година, организираме работилница со Министерство за труд и социјална политика која има за цел подобрување на процесот на стратешко планирање на Министерството, во соработка со институциите од секторот на труд и социјална политика.

Оваа работилница е прва во серијата од вкупно три работилници со кои ќе се фасцилитира процесот на изработка на стратешки план на Министерството за труд и социјална политика, фокусирајќи се на меѓу-институционалната соработка и изработка на хоризонтални програми со дефинирање на линиите на отчетност во институциите од секторот.

Работилницата ја отворија министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, и извршната директорка на Центарот за управување со промени, Неда Малеска Сачмароска.

Работилницата се организира во рамки на проектот „Носење промени – добро управување и ефективност на јавната администрација“ финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, а имплементиран од Центарот за управување со промени.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk