Новости | ЦУП

Новости

Сподели

Средба за вмрежување

Дата: 17.12.2015 | Новости

Промотивен настан

Дата: 02.12.2014 | Новости

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk