Новости | ЦУП

Новости

Сподели

ЦУП и МИОА со нова обука за ПВР

Дата: 16.04.2018 | Новости

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk