Новости | ЦУП

Новости

Сподели

Колку не чини јавниот сектор?

Дата: 03.04.2017 | Новости

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk