Новости | ЦУП

Новости

Сподели

Oбука за анализа на политики

Дата: 20.03.2019 | Новости

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk