Извештај за перцепциите на граѓаните за правата и услугите од социјална заштита и социјално осигурување | ЦУП
Сподели

Извештај за перцепциите на граѓаните за правата и услугите од социјална заштита и социјално осигурување

Автор:

година: 2017

Актуелниот систем на социјална заштита и социјално осигурување во Р. Македонија е израз на несоодветен баланс меѓу огромниот број незадоволени социјални потреби на населението и ограничените институционални, човекови и финансиски капацитети на системот. Имајќи ги предвид овие состојби, анализата во продолжение има цел да ги отслика перцепциите на граѓаните за дел од правата и услугите на социјалната заштита и социјалното осигурување, заради нивно пресретнување преку посеопфатна и поефективна социјална политика. Во рамки на овој извештај, фокус на анализа се само активните програми и мерките за вработување.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk