Барометар за веб транспарентност | ЦУП
Сподели

Барометар за веб транспарентност

Автор:

година: 2016

Во рамките на проектот „Граѓанинот на прво место“ беше изработена анализа на транспарентноста на веб страниците на единиците на локалните самоуправи со цел да се утврди колку локалните самоуправи транспарентно објавуваат информации кон граѓаните и заинтересираните страни. Истражувањето се спроведе во периодот јуни – август 2016 година во неколку фази:

  • Дефинирање на индикатори на барометарот
  • Мерење на индикаторите
  • Анализа на добиените податоци

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk