Analizë krahasuese e praktikave më të mira për të dhënat e hapura në Bashkimin Evropian | ЦУП
Сподели

Analizë krahasuese e praktikave më të mira për të dhënat e hapura në Bashkimin Evropian

година: 2017

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk