Si të arrihen deri te e-informacione nga vetëqeverisja lokale? | ЦУП
Сподели

Si të arrihen deri te e-informacione nga vetëqeverisja lokale?

година: 2017

Eдни од основните принципи за демократско управување на локално ниво се отвореноста и партиципативноста. Граѓаните имаат право да ги добијат сите информации од јавен карактер кои ги поседуваат државните институции. Таквиот проактивен начин на информирање ќе ги направи граѓаните поинформирани за своите права и обврски, и ќе влијае на зголемувањето на квалитетот на понудените јавни услуги.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk