Udhëzime për të dhëna të hapura në njësitë e vetëqeverisjeve lokale | ЦУП
Сподели

Udhëzime për të dhëna të hapura në njësitë e vetëqeverisjeve lokale

година: 2017

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk