Barometër i ueb transparencës | ЦУП
Сподели

Barometër i ueb transparencës

година: 2016

Во рамките на проектот „Граѓанинот на прво место“ беше изработена анализа на транспарентноста на веб страниците на единиците на локалните самоуправи со цел да се утврди колку локалните самоуправи транспарентно објавуваат информации кон граѓаните и заинтересираните страни. Истражувањето се спроведе во периодот јуни – август 2016 година во неколку фази:

  • Дефинирање на индикатори на барометарот
  • Мерење на индикаторите
  • Анализа на добиените податоци

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk