E-Transparenca: Çfarë duan të dinë qytetarët nga pushteti lokal? | ЦУП
Сподели

E-Transparenca: Çfarë duan të dinë qytetarët nga pushteti lokal?

година: 2016

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk