Е-транспарентност: Што сакаат да знаат граѓаните од локалните самоуправи | ЦУП
Сподели

Е-транспарентност: Што сакаат да знаат граѓаните од локалните самоуправи

Автор:

година: 2016

Учеството на граѓаните во креирањето на локалните политики и можноста да влијаат во обликувањето и подобрувањето на одлуките кои имаат директно влијание на квалитетот на живеењето во локалната заедница се клучни предуслови за демократско управување на локално ниво. Истражувањето има цел да иницира понатамошна расправа на оваа тема и да придонесе кон подобрување на вклученоста на граѓанското општество во креирањето на јавното мислење, локалните политики и донесувањето на одлуки преку промоција на стандардите за отворена власт и отворени податоци.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk