Компаративна анализа на најдобри практики за отворени податоци во Европската Унија | ЦУП
Сподели

Компаративна анализа на најдобри практики за отворени податоци во Европската Унија

година: 2017

Организациите, а особено институциите од јавниот сектор, во рамките на своите надлежности собираат голем број на податоци. Голем дел од податоците може да се објават, односно да се „отворат“ во формат на отворени податоци. Насоките за отворени податоци потребно е да ги дефинираат сите податочни сетови кои би требало да се објават од страна на општините во форма на отворени податоци. Според тоа, целта на компаративната анализа е, покрај утврдените потреби на граѓаните за податоци и информации, да даде предлог како може да се применат одредени најдобри практики на европско ниво во однос на одредени податочни сетови, начинот како тие се објавуваат, или пак начинот на кој се пристапува генерално во политиката за отворени податоци во земјата.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk