Analizë krahasuese e praktikave më të mira për të dhënat e hapura në Bashkimin Evropian | CCM
Share

Analizë krahasuese e praktikave më të mira për të dhënat e hapura në Bashkimin Evropian

year: 2017

Download View

Related publications

Str. Rajko Zhinzifov no.44-1,
1000 Skopje, North Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
Fax: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk