Еманципирање на жжени претприемачи преку ИКТ вештини во регионот на Елбасан | ЦУП
Сподели

Еманципирање на жжени претприемачи преку ИКТ вештини во регионот на Елбасан

Автор:

година: 2020

Овој документ за политика е подготвен со цел да ги презентира крајните резултати од „Проектот за развој на микро и мали бизниси на жени во прекугранична област“ поддржан од ИПА прекуграничните фондови на Северна Македонија и Албанија за 2014-2015 година и е спроведен од Центарот за компаративни и интернационални студии (ЦКИС) во Албанија во соработка со партнерите од Северна Македонија. Проектот се фокусира на прекуграничниот регион Полог (Северна Македонија) и Елбасан (Албанија). Целта на овој документ е на кратко да се презентираат резултатите од проектот во однос на зајакнувањето на жените во бизнисот секторот во регионот Елбасан преку развој на нивните вештини за користење на информатички и комуникациски технологии (ИКТ). Препораките презентирани во овој документ се засноваат на докази, што значи дека тие се базираат на конкретно искуство стекнато при спроведувањето на проектот.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk