Приоретизирање на женски апликации во процесите на финансирање | ЦУП
Сподели

Приоретизирање на женски апликации во процесите на финансирање

Автор:

година: 2020

Главната логика на овој документ на политика е поврзана со надминување на традицијата во обете земји што не оди во прилог на жените за започнување на сопствен бизнис, ниту пак поддржување на жените во деловното работење во целина. Затоа, овој документ на политика предлага специфична процедура за евалуација со даден приоритет (повисоки оценки) на предлози во име на жените и обезбедување на средства за жените за основање на компанија. Оваа мерка моментално не е активна во двете држави.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk