Ублажување на казните на микро-бизнисите на жените | ЦУП
Сподели

Ублажување на казните на микро-бизнисите на жените

Автор:

година: 2020

Оваа мерка е ориентирана кон промена во постојната казнена политика поврзана со микро-претпријатијата, имајќи во предвид дека женското претприемништво во 99% од случаите се микро и мали бизниси. Предлог мерката е поврзана и со оптимизирање на даноците, но и зајакнување на правилата и процедурите во управувањето и менаџирањето со бизнисот. Документот се разгледува низ призмата на состојбите во Р.С.Македонија, но може да се примени во Република Албанија до одреден степен, во зависност од различни инспекции и контроли. Во секој случај, зголемувањето на едукацијата на микро 9 и малите бизниси на жените за инспекцијата и контролите може подеднакво да се спроведе и во двете држави.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk