Женско претприемништво во регионот на Елбасан: Од традиционален до дигитален маркетинг | ЦУП
Сподели

Женско претприемништво во регионот на Елбасан: Од традиционален до дигитален маркетинг

Автор:

година: 2020

Овој документ за политика е изработен со цел да се образложат крајните резултати од “Проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област“ поддржан од ИПА прекуграничните фондови на Северна Македонија и Албанија за 2014-2015 година и спроведуван од Центарот за компаративни и меѓународни студии (CCIS) во Албанија во соработка со партнерите од Северна Македонија. Проектот се фокусира на прекуграничниот регион Полог (Северна Македонија) и Елбасан (Албанија). Целта на овој документ е кратко да се презентираат резултатите од проектот во однос на зајакнување на женското претприемништво во регионот на Елбасан преку развој на нивните вештини за користење на информатички и комуникациски технологии (ИКТ). Препораките презентирани во овој документ се засноваат на докази што значи дека тие се базираат на конкретно искуство и увид стекнати при спроведувањето на проектните активности

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk