Facilitate penalties and strengthen the role of education in the inspections | CCM
Share

Facilitate penalties and strengthen the role of education in the inspections

Author:

year: 2020

Жените се недоволно застапени во популацијата на претприемачи во сите земји и можат лесно да се илустрираат со референцијална точка за сопствеништво на жени, како процент од вкупните сопственици на деловни активности кои варираат од околу 5-7-9% во Бангладеш и Турција, до 15-18% во некои економии со средни приходи и до 30-35% во Нов Зеланд, Австралија и САД. Јасно е потврдено со најновиот извештај заклучно со 2019 година, каде има и некои земји со ниски приходи како Гана и Уганда со релативно висок процент од 37-38% од жени сопственици на деловни активности. 

Download View

Related publications

Str. Rajko Zhinzifov no.44-1,
1000 Skopje, North Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk