Партнерски фонд или инвестициски фонд за финансирање меѓу два потсектори. | ЦУП
Сподели

Партнерски фонд или инвестициски фонд за финансирање меѓу два потсектори.

Автор:

година: 2020

Оваа предлог мерка е предложена како стимулативен фонд кој е наменет конкретно за поддршка на компании во сопственост на жени. Мерката е поврзана со специфично финансирање што може да се создаде за оваа намена и да се стимулира заедничко вложување во истиот сектор или преку меѓусекторска соработка. На пример. Две компании можат да делат една зедничка канцеларија, една продавница или деловна зграда, еден дистрибутивен центар, дури и заедничка опрема, машини и сл. Оваа мерка треба да послужи за промовирање на партнерство, вмрежување и градење коалиции во ист или различен сектор, и има за цел да ги намали трошоците на претпријатијата за обемот на специфични инвестиции кои не секогаш се рентабилни, особено ако се користат од една компанија која не може да го користи целиот капацитет на инвестицијата. Особено ако инвестицијата е скапа и една микро компанија не може да си ја дозволи, ниту да ја искористи, но за две компании може да биде и финансиски достапна и суперпотенцијална.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk