Веб-страница наместо шалтер - Сите информации со 3 клика | ЦУП
Сподели

Веб-страница наместо шалтер - Сите информации со 3 клика

година: 2017

Во овој контекст, воопшто не треба да нè изненадува тоа што граѓаните очекуваат да го добијат истиот однос од локалните самоуправи. Тие сакаат да се информираат, да испратат барање и да бидат услужени користејќи интернет. Граѓаните очекуваат од локалните власти да бидат присутни и на социјалните мрежи и тие брзо да одговараат на нивните барања и да бидат отчетни и транспарентни за прашањата што ги засегаат.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk