Насоки за отворени податоци во единиците на локалната самоуправа | ЦУП
Сподели

Насоки за отворени податоци во единиците на локалната самоуправа

година: 2017

Проектот – Граѓанинот на прво место се фокусира на подобрувањето на транспарентноста на единиците на локалните самоуправи преку воспоставување стандарди за отворени податоци на локално ниво, со цел подобро вклучување на граѓаните и граѓанските организации во следењето на работата и донесувањето одлуки од страна на општините. Целта на овој документ, во рамките на овој проект, е да се постават општи и детални насоки за единиците на локалните самоуправи во однос на тоа како да објавуваат отворени податоци, вклучувајќи технички и организациски мерки.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk