Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

- Мислечка организација

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Последни новости

Работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири

Дата: 09.09.2020

Разговаравме за досегашната работа на ЦУП во поддршка на процесот на реформи на јавната администрација како и за идните приоритети и можностите за продолжување на досегашната соработката. Ќе се залагаме за професионална, модерна и транспарентна администрација и за развојот на дигитализацијата како заеднички приоритет.

Средба на ЦУП со Министерката за образование и наука Мила Царовска и шефицата на кабинетот- Санела Шкриељ

Дата: 04.09.2020

Тимот на ЦУП се сретна со Министерката за образование и наука Мила Царовска и шефицата на кабинетот на министерката Санела Шкриељ за да им ги претстави наодите од истражувањето за образовниот процес во периодот на пандемијата. Беа дискутирани препораките на ЦУП за подобрување на организацијата на образовниот процес во следниот период, интензивирање на дигиталното работење во сите институции во секторот образование и можностите за електронски образовни услуги. ЦУП и МОН го делат истото мислење дека за модернизирање на образованието се неопходни подобри дигитални вештини на сите вклучени во процесот.

Снимени три видеа на жени претприемачки во Елбасан, Албанија

Дата: 04.08.2020

Заврши снимањето на трите видеа на жени претприемачки од реонот на Елбасан, Албанија

Промотивните видеа се дел од маркетинг кампањата предвидена во рамките на Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничниот регион,  со цел промоција на бизнисите на три жени претприемачки.

Елвира, Елса и Нафире ќе добијат професионални видеа кои ќе им послужат за нивна понатамошна реклама и промоција на пазарот.

Jавен повик

Дата: 16.07.2020

Центарот за управување со промени во рамките на "Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област" објавува
 Jавен повик до сите жени претрприемачки од Северна Македонија, да се пријават за да станат дел од онлајн продавницата www.womenpoweron.com.

??Оваа платформата е финансирана од Делегацијата на ЕУ и има за главна цел да го промовира и поддржи женското претприемништво во услови на КОВИД19.

Се охрабруваат сите жени со регистриран бизнис од производствениот, услужниот и занаетчискиот сектор да се приклучат кон онлајн продавницата, со што ќе им биде овозможена зголемена продажба и промоција на нивните производи/услуги локално и регионално, без паричен надоместок.

Доколку сакате да се приклучите на платформата можете да се пријавите на следниот мејл ana.jankuloska@cup.org.mk

Време за дигитализација на што повеќе услуги за граѓаните

Дата: 01.07.2020

Голем исчекор во реформата на јавната администрација е овозможувањето на централна платформа за добивање на електронски услуги од државните институции. Дигитализацијата овозможува поедноставено, поквалитетно и поефикасно добивање на услугите за граѓаните и бизнисите. Фокусот на дигитализација на услугите треба првично да биде кон оние услуги кои им се најпотребни на граѓаните и бизнисите, или пак оние кои се најфреквентни во животниот век на луѓето.

https://cup.org.mk/publication/analysis-of-the-available-electronic-services

Електронски услуги- унифицирани, едноставни и достапни на едно место за сите граѓани

Дата: 26.06.2020

Денес министрите за здравство и за информатичко општество и администрација претставија дека од 1 мај досега 95% од рецептите и лековите се издадени по електронски пат.

Ако може електронски рецепти, зошто не и сите други уписи во регистри, изводи и решенија?

За да се заштити здравјето на граѓаните се потребни повеќе електронски услуги. Но за граѓаните да да почнат масовно да ги користат електронските услуги потребно е тие да се унифицирани, едноставни и достапни на едно место.

Тековната криза може да ги притисне институциите кон дигитализација на процесите, да ги натера службениците да го применуваат новиот начин на работа, а граѓаните да се навикнат и научат на користење електронски услуги. Сега се покажува дека за повеќето процеси нема потреба од директна комуникација со корисниците, туку дека администрацијата може да биде и невидлива и поефикасна.

Прочитајте повеќе од анализата 

https://cup.org.mk/…/analysis-of-the-available-electronic-s…

Проекти

Проекти

Програма за парламентарна поддршка

Работна програма: Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Повеќе...
Новости

Новости

Работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири

Средба на ЦУП со Министерката за образование и наука Мила Царовска и шефицата на кабинетот- Санела Шкриељ

Снимени три видеа на жени претприемачки во Елбасан, Албанија

Повеќе...
Публикации

Публикации

Повеќе...
Повици

Повици

Во моментов не постојат активни повици.

Повеќе...

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики.
Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Тековни проекти

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка ќе го поддржи Собранието на Република Северна Македонија (Собранието) во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка ќе биде имплементирана од Центарот за управување со промени (ЦУП), Националниот демократски институт (НДИ) и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Работна програма: Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието

Испораката на услуги на граѓаните е суштината на работата на повеќето владини институции. Обврските како плаќање данок, обновување на возачките дозволи, запишувањето во училиштата и аплицирањето за бенефиции, се дел од интеракциите што граѓаните ги имаат со Владата. Подобрувањето на пристапноста на јавните услуги до сите групи граѓани, вклучително и ранливите групи (маргинализираните групи, етничките малцинства, лицата со инвалидитет) е клучно во градењето доверба во владата и спроведувањето на неопходните структурни реформи во согласност со стандардите на ЕУ.

Фокусот на оваа програма ќе биде ставен на овие услуги поврзани со животни настани, поточно 118 услуги што се однесуваат на разни животни настани, категоризирани во осум области:
- Начин и постапка за започнување бизнис 
- Семејство 
- Вработување 
- Учење / студирање 
- Поведување на прекршочна постапка 
- Општа деловна постапка 
- Преместување (на пример, промена на лични документи, добивање информации за јавни услуги на местото на преместување, како што се училишта, болници).

Активностите во работната програма за подобрување на јавните услуги во голема мерка опфаќаат зајакнување на капацитетите на ГО за зачувување на интересите на граѓаните и нивните основни права, со што се придонесува за еден од столбовите на современите демократии - одговорна, транспарентна, партиципативна, инклузивна и ефикасна јавна администрација со висок квалитет на испорака на услуги за граѓаните. Работната програма предвидува партиципативен процес, воден од ЦУП во тесна соработка со мрежите на граѓанските организации и надлежните институции со цел да се идентификуваат мерките на политики за да се обезбеди пристап за сите граѓани кон подобри, побезбедни и поефикасни услуги.

Период: 01.01.2020 - 31.12.2020

Донатор:
Европска Унија

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Проектот во целина се однесува на потенцијалните и постоечките жени претприемачи и ќе обезбеди неопходна поддршка за да ги зајакнат нивните деловни вештини и ќе обезбеди дополнителна техничка поддршка и помош на жените за да можат да ги развиваат и прошират микро и малите бизниси во прекуграничниот регион меѓу Полог на македонска и Елбасан на албанска страна. Ќе се подготват соодветни планови со цел да се изградат капацитетите на жените претприемачи околу три блока на поддршка:

1. Градење на вештини и способности на потенцијалните претприемачи за започнување сопствен бизнис. 

2. Подобрување на производството и приходот за постојните микро-претпријатија и организирање на поддршка за градење на капацитетите на фирмите поврзани со производство на нови производи, подобрување на продажбата и трговијата, вмрежување и B2B средби.

3. Ревидирање на политиките за развој на микро-претпријатија и поддршка на женско претприемништво. 

Период: 01.04.2018 - 30.09.2020

Донатор:
Делегација на Европската унија

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2020

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk