Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Последни новости

Видот на образованието- единствен критериум за вработување во јавната администрација

Дата: 11.05.2021

Во постоечката регулатива за вработување на административен службеник, формалното образование, односно образовните квалификации претставуваат пресуден, одлучувачки фактор во процесот на селекција на кандидатите за административен службеник. Доколку кандидатот не поседува одреден вид на образование, дефинирано во описот на работното место во Правилникот за систематизација на работните места на институцијата, тој/таа ќе биде елиминиран/а уште во првата фаза на постапката т.е. фазата на административна селекција.

Компетенциите во оваа фаза на селекција воопшто не се проверуваат, ниту пак се земаат предвид. Компетенциите се проверуваат и оценуваат во третата фаза – фазата на проверка на веродостојноста на доказите и интервју. Под претпоставка дека кандидатот за административен службеник го има положено испитот за административен службеник19, тој/таа нема можност да стигне до третата фаза на селекцијата за да го покаже поседувањето на потребните посебни компетенции, доколку не поседува соодветен вид на образование согласно Правилникот за систематизација на работните места во дадената институција, односно видот на образование потребно за објавеното работно место.

https://bit.ly/3hp5x2i

Работилница за стратешко планирање Парламентарна буџетска канцеларија

Дата: 23.04.2021

На 22ри и 23ти април беше одржана онлајн работилница за стратешко планирање на Парламентарната буџетска канцеларија. На работилницата работевме на формата, алатки за изработка и поставувањето на приоритети, цели и индикатори на стратешкиот план како и на релевантни документи за негова изработка, координација на стратешкиот план со политиките и плановите за работа на институциите.

Работилницата беше одржана во рамки на Програмата за парламентарна поддршка финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а се реализира од страна на Националниот демократски институт НДИ, Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас Цивилис Скопје. 

Промовирана електронската услуга за упис на првачиња во основно училиште

Дата: 22.04.2021

Во основното училиште „Вера Циривири Трена“ во Општина Карпош беше промовирана електронската услуга за упис на првачиња во основно училиште.

На настанот земаа учество министерката за образование и наука Мила Царовска, градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, раководителот на програми во British Embassy Skopje – Ричард Малион и извршната директорка на Центарот за управување со промени Неда Малеска.

Со дигитализација на услугите значително ќе се подобри пристапот на граѓаните до институциите , ќе се намали времето на чекање и ќе се намалат административните бариери при испораката на услугите за граѓаните.

Центарот за управување со промени ја поддржа дигитализацијата на услугите во областа на образованието преку изработка на повеќе електронски услуги, како што се: нострификацијата на дипломи во основно, средно и високо образование, конкурси за ученички и студентски стипендии и аплицирање за финансирање на проекти за реновирање на училишни објекти.

 Услугите се изработени во рамки на проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, а имплементиран од Центарот за управување со промени.

Конференција: „Дигитализација на услугите во областа на образованието“

Дата: 15.04.2021


Центарот за управување со промени (ЦУП) ја одржа онлајн конференцијата „Дигитализација на услугите во областа на образованието“ на која свои обраќања имаа и министерката за образование и наука Мила Царовска, министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири, заменик амбасадорот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Доминик Отвеј. 
Дигитализацијата е приоритет во работењето на МОН, а соработката со ЦУП и Британската Амбасада е пример за брза и ефикасна дигитална трансформација на јавните услуги – истакна на почетокот на конференцијата, министерката Мила Царовска.
„Воведуваме можност за поголем број на онлајн услуги што е од интерес на секој граѓанин, а овозможува заштеда на време, но и заштита на здравјето особено во време на криза. На пример, нострифицирањето на дипломите може денес електронски да се заврши за еден ден, наместо да се чека по неколку месеци.“, потенцираше министерката Мила Царовска.
Според министерката неопходно е да се работи на подигање на свеста за новите услуги зашто постои недоверба во електронското користење, па голем дел од студентите сè уште доаѓаат во МОН за да бидат сигурни дека аплицирале и да подигнат архивски број.
Министерот за информатичко општество и јавна администрација, Јетон Шаќири посочи дека според денешното темпо на живеење, процесот на дигитализирање на услугите во образованието е обврска за јавните институции. Тој истакна дека националниот портал за e-услуги постојано се надоградува и со многу нови услуги од различни сфери.
„До крајот на јуни предвидуваме нови 30 услуги за граѓаните, од кои најголем дел МИОА ги подготвува во соработка со МВР, УЈП, како и Управата за водење на матични книги. Најавувам скорешна можност и за достапност на јавните услуги преку мобилните апликации, а ќе се дигитализираат и регистрите потребни за развој на овие услуги“, рече министерот Јетон Шаќири.
Министерот за информатичко општество смета дека Ковид-19 пандемијата во текот на минатава година придонела за зголемување на ИТ вештините, но и дека со заеднички сило мора уште повеќе да се вложува бидејќи процесот на дигитализација е важен за сите.
Заменик Амбасадорот на Обединетото Кралство, Доминик Отвеј како пример за важноста од воведување на дигиталните услуги и ја посочи оваа онлајн конференција која во услови на пандемија не би имало можност поинаку да се одржи.
„Воведувањето на дигитални јавни услуги овозможува подиректно поврзување меѓу министерствата и граѓаните, поголема ефикасност во давањето на јавните услуги, како и намалување на бирократизацијата, но и потенцијалот за корупција. Исто така, дигитализацијата претставува и поттик за иновација, а овозможува повеќе слободно и поквалитетно поминато време за секој човек“, рече заменик амбасадорот Отвеј.
88,8% од младите преферираат електронски, наспроти 11,2% кои избрале шалтерски услуги, покажа дел од истражувањето на ЦУП кое беше презентирано за време на конференцијата. Студентката Дена Сачмароска во име на групата студенти кои учествуваа во спроведувањето на ова истражување ги изнесе проблемите и предизвиците со кои академските граѓани се соочуваат при добивање на услуги на факултетите, како и можностите и решенијата кои ги нуди дигитализацијата со цел нивно надминување.
Професорот на ФИНКИ, Боро Јакимовски се надоврза на ова потенцирајќи дека презентираните резултати се најдобар доказ дека брзата и ефикасна трансформација кон дигиталното општество е неопходна.
„Потребна е стратегија, координација меѓу институциите, одредени законски измени и секако прилагодување на човечкиот потенцијал во рамките на институциите. Со еден збор клучна е соработката и менаџирање на отпорот кој се јавува кај дел од вработените во јавните институции, но и видлива синергија меѓу јавниот, приватниот сектор и академската заедница на оваа тема“, истакна професорот Јакимовски.
За потребата и позитивните ефекти од дигитализацијата на услугите во образованието на конференцијата говореше и вишиот советник за политики во СИГМА Каидо Пабуск, а спроведените резултати во рамки на проектот беа презентирани од страна на извршната директорка на ЦУП, Неда Малеска и програмскиот координатор во Центарот, Мартин Тодевски. 
Каидо Пабуск од мисијата на СИГМА потенцираше дека во Македонија, но и во повеќето други земји прво се развиваат и применуваат дигитални услуги за бизнисите, а потоа и за сите останати. Сепак, според него потребно е овозможување на ефикасни дигитални услуги за сите, бидејќи не постои разлика дали услугите се наменети за правните или физички лица, земајќи предвид дека тие се засноваат на истите принципи.
„Не може да се обезбедат добри дигитални услуги ако нема добра дигитална инфраструктура, како и доколку граѓаните немаат пристап до онлајн уреди и интернет. Исто така, нема поента да се дигитализираат неефикасни услуги или процеси кои не се усогласени со потребите на граѓаните. Оваа Ковид-криза ни покажа дека дигитализацијата е нешто кое не можеме да го избегнеме и дигитализацијата станува еден од најголемите приоритети. Дигитализацијата сепак не може да покрие сè, особено во образованието и затоа е важно да се знае кој дел може да се дигитализира како што се на пример овие услуги што во рамки на Проектот на ЦУП се нудат.“, рече Пабуск.
Заштеда од дополнителни буџетски трошоци бидејќи сега веќе на едноставен начин од страна на вработените во МОН може да се објавуваат конкурсите и други јавни услуги – на овој начин Мартин Тодевски, програмски координатор во ЦУП, ги прикажа придобивките од функционирањето на ново изработената платформа на МОН за е-услуги. Се поедноставува и процесот на аплицирање, а преку креирање на свој профил секој апликант може да го следи текот на поднесените предмети и да добива нотификации. Исто така, како што информираа од Центарот, автоматската евалуација е нова можност која се очекува да ја забрза процедурата и да ја направи администрацијата поотпорна на притисоци и корупција.
Националниот сервис за е-услуги нуди вкупно 1.300 услуги, од кои на ниво на информирање се објавени 800 услуги, а практично за граѓаните се достапни 150 услуги и тоа со можност само да се аплицира во дигитална форма – покажа анализата на ЦУП. Искористеноста на овие дигитални услуги е многу мала бидејќи услугите не се целосно дигитализирани, посочи Неда Малеска, извршна директорка на ЦУП.
„Дигитализацијата е исклучително важна во и надвор од оваа криза, како и постојаното унапредување на дигиталната писменост кај секој граѓанин. Покрај во хартиена форма, сите јавни услуги треба да бидат достапни и во дигитална форма што води кон поголема искористеност на јавните услуги од страна на граѓаните, како и подобар квалитет. Продолжувањето со инвестиции во дигитализацијата несомнено води кон градење на поотпорно општество и силни можности за справување со корупција како дополнителен ефект во целокупниот процес. На крајот, многу важно, потребно е насочување на процесот на дигитализација кон младите. Апелирам до факултетите да се прилагодат на овие процеси со што ќе ги сведат на минимум административно-бирократски процеси и бариери со кои се соочуваат студентите“, сумираше извршната директорка на Центарот за управување со промени, Неда Малеска.
На конференцијата беа презентирани изработените електронски услуги за потребите на Министерството за образование како што се нострификација на дипломите од основно, средно и високо образование во странство, електронски уписи во основно училиште, аплицирање на конкурсите за стипендии, аплицирање за финансиска поддршка за реновирање на училишни објекти, а со изработениот позадински софтвер се овозможува и електронско водење и решавање на предметите од страна на комисиите во Министерството.
Услугите се изработени во рамки на проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, а имплементиран од Центарот за управување со промени, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација. 
 

Конференција „Дигитализација на услугите во областа на образованието“

Дата: 13.04.2021

Конференцијата ќе се одржи на 15-ти април 2021 година, (четврток), од 10 до 12 часот, на online платформата ZOOM.

Целта на конференцијата е да се презентираат изработените електронски услуги на Министерството за образование и наука и да се отвори дискусија за придобивките од дигиталната трансформација во јавниот сектор.

Услугите се изработени во рамки на проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, а имплементиран од Центарот за управување со промени, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација.

На конференцијата ќе се обратат министерката за образование и наука Мила Царовска, министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири, амбасадорката на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска Н.Е. Рејчеј Галовеј, програмскиот координатор во Центарот за управување со промени Мартин Тодевски, вишиот советник за политики во СИГМА Каидо Пабуск и професорот на ФИНКИ Боро Јакимовски. Настанот ќе го модерира извршната директорка на Центарот за управување со промени Неда Малеска Сачмароска.

Можете да се приклучите на конференцијата на следниот линк: https://us02web.zoom.us/j/84719910635

 

Дигитализација на услуги- Нострификација на свидетелства и дипломи

Дата: 06.04.2021

Во рамки на проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, дигитализиравме повеќе услуги во образовниот систем.
Една од услугите е нострификација на дипломи и свидетелства. Достапна е преку порталот за Е-услуги- uslugi.gov.mk во 5 едноставни чекори.
 

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Тековни проекти

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка дава поддршка Собранието на Република Северна Македонија во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка е имплементирана од Националниот демократски институт (НДИ), Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2021

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање

Со враќањето на јавната администрација во физичките канцеларии за време на кризата, итно треба да се изготват протоколи кои ја осигуруваат безбедноста на вработените, организацијата на работата и продолжување на далечинското извршување на одредени работни процеси. Согласно новонастанатата ситуација, ќе се даде поддршка на понатамошната дигитализација во јавниот сектор, преку измена на релевантната законска рамка кои подобро ја подготвуваат администрацијата во случај на периодични пандемии или идни кризи. Ќе бидат изработени нови процедури за дигитална работа за избрани централни институции и ќе се спроведе анализа на потребите на овие институции за да се обезбеди непречена транзиција кон дигитална работа со список на приоритети и временски рамки за овозможување на дигиталните процеси. За институциите ќе биде утврден моделот на дигитално споделување на документи и датотеки кои произлегуваат од нивната работа, а тој модел ќе биде потоа мултиплициран во други централни институции.

Во рамките на проектот ќе бидат развиени неколку важни електронски услуги кои често се користат во животниот век на граѓанинот, како што се електронски упис во детска градинка, упис во основно училиште, конкурси за стипендии на ученици и студенти и нострификација на странски дипломи. Развојот на електронски услуги ќе придонесе за обезбедување поквалитетни и поедноставни услуги за граѓаните, како и намалување на физичките контакти со администрацијата во текот на кризата.

Период: 01.09.2020 - 31.03.2021

Донатор:
Влада на Обединето Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk