Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Последни новости

Работилница за Кодексот за етичко однесување и Упатството за примена на Етичкиот кодекс

Дата: 14.09.2021

Викендов се одржа работилница за Кодексот за етичко однесување на пратениците и упатството за примена на Етичкиот кодекс

Етичкиот кодекс за пратениците во Собранието на Република Северна Македонија ги дефинира основните етички принципи и ги утврдува стандардите на постапување и однесување на пратениците.

Целта на Кодексот е да обезбеди рамка на принципи и стандарди за однесување на пратениците во извршувањето на функцијата како претставници на граѓаните.

Кодексот на однесување на пратениците има за цел:

да ги дефинира и промовира етичките принципи и стандарди на постапување и однесување што се очекуваат од пратениците при извршувањето на функцијата за времетраењето на нивниот мандат, а кои придонесуваат во градење на заемна доверба, толеранција и разбирање;
да ја зголеми отвореноста, транспарентноста и интегритетот на пратениците и на Собранието и да зајакне довербата на јавноста во функцијата пратеник.
Кодексот е алатка за само-регулација чија цел не е да се контролира работата на пратениците/пратеничките, туку да воспостави стандарди во однесувањето, давање насоки за постапувањето, да воспостави заеднички правила за одговор на неприфатливо однесување, како и да обезбеди доверба од страна на јавноста во работата на пратениците/пратеничките и Собранието.

Работилницата беше поддржана од  OSCE Mission to Skopje/OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) и Програмата за парламентарна поддршка поддржана од Швајцарската амбасада. #CHinMK

Повик за учество во фокус група

Дата: 25.08.2021

ЦУП во рамки на проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19" , организира фокус група која има за цел да ги идентификува проблемите со кои се соочуваат сите жени претприемачки во услови на Ковид кризата, со цел изработка на ефективни предлог мерки и политики за поддршка на женското претприемништво и економско зајакнување на жените претприемачки.

Фокус групата ќе се одржи на 04.09.2021 од 11:00 до 13:00 часот.

Искористете ја можноста да аплицирате за бесплатно менторство и маркетинг промоција на Вашиот бизнис.

Фокус групата и учеството може да биде:

Со физичко присуство во просториите на Центарот за управување со промени-ЦУП

ул.Рајко Жинзифов 44/1 и 

онлајн на следниот линк

https://us02web.zoom.us/j/85951206281...

--------------------------------------------------

Ве молиме потврдете го вашето учество на следната e-mail адреса: jasna.pajkovska@cup.org.mk

Работилница за Деловникот за работа на КСЗД

Дата: 12.08.2021

Денеска во рамки на проектот  – „ Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација “, проект финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје, а имплементиран од страна на Центарот за управување со промени, се одржа работилница со цел финализирање на нацрт текстот на Деловникот за работа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во просториите на Комисијата. 

Презентација на првиот Квартален извештај за работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Дата: 21.07.2021

Во рамки на проектот – „ Борба против дискриминација преку поддршка на Комисија за спречување и заштита од дискриминација“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку British Embassy Skopje, а имплементиран од Центарот за управување со промени, се одржа презентација на првиот Квартален извештај за работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Настанот се одржа во Клуб на пратеници, во хибридна форма, со присуство во живо на мал број посетители и можност за следење преку канал на ZOOM платформата. На настанот беше присутна нејзината екселенција, амбасадорката на Обединетото Кралство во Северна Македонија, Рејчел Галовеј, како и претставници на медиуми , претставници на граѓанскиот сектор, претставници на меѓународни организации, претставници на амбасади како и пратеници од Собранието на Република Северна Македонија.

ЦУП преку проектот, ќе ја води и поддржи Комисијата низ процесот на поставување стратешки приоритети за извршување на законските одговорности, дејствување како професионална институција посветена на заштита на правото на граѓаните и зајакнување на капацитетите за извршување на функцијата и подобрување на отчетноста пред граѓаните.

РAБОТИЛНИЦА ЗА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Дата: 14.07.2021

Одржана работилница наменета за креирање на Деловникот за работа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во рамки на проектот „Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“ финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада во Скопје. На работилницата која ја спроведуваа претставници на Центарот за управување со промени, активно учество имаа членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, како и правни експерти и претставници од други организации кои работат во областа на заштита на човековите права и заштита од дискриминација.

Влијанието на владините интервенции врз македонската економија за време на пандемијата КОВИД-19

Дата: 09.07.2021

Какви биле преземените владини мерки во 2020 г за избавување на економијата од рецисијата во која западна и какво било влјијанието од истите со посебен осврт на бизнис секторот?  Донесени заклучоци преку направената анализа на реализираниот буџет од 2020 година и планираниот буџет за 2021 година;

Дали владата ги постигнала посакуваните резултати преку мерките кои ги преземала, мерено преку направена анализа за постигнатите макроекономски перформанси за првиот квартал од 2021 година и нивното идно влијание врз економијата;

Кои се залучоците и препораките до Владата и релевантните институции за забрзување на процесот на избавување на економијата во насока на постигнување на предвидениот раст на БДП од 4,1% од страна на Министерството за финанси за 2021 година?

Анализата  може да ја прочитате на линкот.
 

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Тековни проекти

Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Градење на силна и професионална Комисија, која ќе биде поддржана од силна и професионална стручна служба. Предуслов за ефективно делување на КСЗД не е само Законот за спречување и заштита од дискриминација, туку и функционирање на службата што обезбедува основна поддршка за работата на членовите. Активностите предвидени во првата година од проектот ќе придонесат за воспоставување соодветна организациска структура заснована на функционална анализа, развој на детални описи на работни места со јасно дефинирани цели и задачи, но исто така и неопходни основни и специфични компетенции, развој на јасни, прецизни и ефикасни работни процедури во врска со случаи на дискриминација, градење систем за собирање и анализа на податоци од областа на дискриминација, како и утврдување на алатките и механизмите преку кои ќе се споделуваат информации со јавноста и јавната свест во областа зајакнати. Активностите поврзани со градење и зајакнување на капацитетите на членовите на КСЗД и вработените во стручната служба, се предвидени во втората година од спроведувањето на проектот, ќе овозможат независна работа на институцијата со цел да се заштитат правата и слободите на граѓаните и ќе дадат активен придонес за градење еднакви можности и пристап до ресурси за сите.

Период: 01.06.2021 - 31.03.2023

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до август 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период: 15.07.2021 - 16.07.2022

Донатор:
The Balkan Trust for Democracy

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2022

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Севрна Македонија за 2021 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период: 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор:
СИГМА- ОЕЦД

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk