Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Последни новости

Спроведување на CAF во Собранието на Република Северна Макеоднија

Дата: 15.11.2022

Собранието ја отпочнува третата по ред периодичната самопроценка на сопственото работење врз основа на европските стандарди за одличност во работењето, а согласно Заедничка рамка за проценка (ЦАФ).

Овој стандард  е резултат на соработката помеѓу министрите на земјите членки на Европската унија задолжени за подобрување на административните капацитети, инспириран е од Моделот на Европската фондација за одличност во управување со квалитетот. На овој начин и Собранието се приклучува кон иницијативите и стандардите на Европската Унија за модернизација на јавните служби.

Целта на овој процес е постојано унапредување на работата на Собранието преку проценка на работењето во кој се идентификуваат подеднакво успесите и  напредокот, но и слабостите кои треба да се надминат. Врз основа на оваа проценка во која активно се вклучени вработените во собраниската служба се бараат начини како да се подобри ефективноста и ефикасноста во работењето на собраниската служба и воопшто Собранието.

Овој стандард  е резултат на соработката помеѓу министрите на земјите членки на Европската унија задолжени за подобрување на административните капацитети, инспириран е од Моделот на Европската фондација за одличност во управување со квалитетот. На овој начин и Собранието се приклучува кон иницијативите и стандардите на Европската Унија за модернизација на јавните служби.

Целта на овој процес е постојано унапредување на работата на Собранието преку проценка на работењето во кој се идентификуваат подеднакво успесите и  напредокот, но и слабостите кои треба да се надминат. Врз основа на оваа проценка во која активно се вклучени вработените во собраниската служба се бараат начини како да се подобри ефективноста и ефикасноста во работењето на собраниската служба и воопшто Собранието.

На Работилницата се обрати и заменик координаторот на успешно завршениот цилус на ЦАФ 2019 – 2020, Дејан Мојсоски. Тој го сподели своето искуство од досега успешно реализираните мерк,  за подобрено работење на институцијата за потребите на пратенците и граѓаните. 

Процесот ќе го води Центарот за управување со промени ЦУП, во рамките на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), финансирана од Швајцарската амбасада, а имплементирана од НДИ, ЦУП и ИДСЦС.

Работилница „Креирање и обработка на податочни сетови“

Дата: 15.11.2022

На 15 ноевмри 2022 година , се одржа работилница на тема „Креирање и обработка на податочни сетови“ креирана по потребите и работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Оваа активност се спроведува во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на КСЗД“, проект поддржан од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје.

Оваа работилница даде теоретско знаење за вредноста на податоците во долгорочното планирање на работата, анализа на состојби во насока на нивно подобрување. Исто така работилницата опфати и практично применување и креирање на податочни сетови како и нивно користење. Оваа активност е во насока на градење капацитети за аналитичките функции на КСЗД како и градење свест за големата вредности и можност која собирањето на податоците ја нуди.

Кампања „Собрание за граѓаните“

Дата: 14.11.2022

Во периодот од 25 октомври до 12 ноември, во вкупно 13 градови низ Македонија беше спроведена кампањата „Собрание за граѓаните“, која се реализира во рамки на „Програмата за парламентарна поддршка“ (ППП).

ППП е 10-годишен проект поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) преку Швајцарска Амбасада во Република Северна Македонија. „Програмата за парламентарна поддршка“ се спроведува од Националниот демократски институт (НДИ), Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Центарот за управување со промени (ЦУП).

За време на посетите граѓаните имаа можност да се запознаат со пратениците од нивните градови и да ги споделат проблемите и предизвиците со кои се соочуваат. За помалите генерации имаше содржини за анимирање и едукација. Поточно, на креативното катче имаа можност да истакнат пораки кои би ги упатиле до своите претставници, кои подоцна ќе бидат изложени во собранието на РСМ. Дополнително, Парламентарниот Институт при Собранието на РСМ преку интерактивна презентација им ја доближи на граѓаните работата на Собранието и неговите надлежности и функции.   

Регонална WeBER 2.0 Конференција - Граѓаните на прво место

Дата: 10.11.2022

Од 08 до 09 ноември 2022 година во Белград, беше организирана конференцијата „граѓаните на прво место“ на проектот WeBER 2.0 спроведен од регионалната мрежа на граѓански организации TEN - Think for Europe.
Целта на Конференцијата беше да се споделат искуствата и предизвиците на земјите од западен балкан во делот на реформите во јавната администрација. 

На оваа конференција ЦУП го претставуваше програмската координаторка Искра Белчева Ристовска, кој имаше свое излагање во областа на испорака на услуги од страна на јавната администрација. Во своето излагање ги истана не само предизвиците туку и позитивните примери на дигитализација на бројни јавни услуги во чиј процес Центарот за управување со промени (ЦУП) има дадени голем придонес.

На конференцијата беа опфатени следните областите на: (1) Локалните самоуправи и учеството на граѓанскиот сектор на локално ниво; (2) Презентација на дата порталот на SIGMA; (3) Споредбена анализа на прогресот помеѓу земјите од западен балкан; (4) Консултации со граѓанте и партиципативна демократија

Координативен состанок со претставници од граѓанскиот сектор со Секретаријатот за Европски Прашања

Дата: 02.11.2022

На 02.11.2022 финансиската директорка на ЦУП Весна Бочварска учествуваше на  координативниот состанок на претставниците на граѓанскиот сектор во Република Северна Макеоднија (РСМ) со претставници на Секретаријатот за Европски Прашања (СЕП). Состанокот се однесуваше на идната соработка помеѓу Владата на РСМ и граѓанските организации во процесте на преговаање за интегрирање во Европската Унија. 

На координативниот состанок беа присутни заменик главниот преговарач на Северна Македонија со ЕУ и државна секретарка, г-ѓа Дрита Абиу-Халили, заедно со хрватскиот експерт за евроинтеграции ангажиран преку Нордиската поддршка, г. Владимир Дробњак.

- Учеството на граѓанскиот сектор во процесот на интеграција на земјата во ЕУ е исклучително важно, особено во областа на потребната експертиза во различни поглавја и области. Вистинското партнерство и комуникација помеѓу Владата и сите општествени чинители е клучно за постигнување на целите за членство на нашата земја во Европската Унија, истакна Абдиу- Халили.

Во однос на модалитетот или формата на вклучување на граѓанскиот сектор во процесот за членство на земјата во ЕУ, таа рече дека ќе се одлучува заеднички, секогаш имајќи го предвид општиот интерес и изградбата на функционална структура која ќе придонесе за ефикасноста на процесот.

- Треба да се подготвиме како за учество, така и за поголемо искористување и апсорпција на фондовите на ЕУ. Ова е особено важно за да се постигне зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за искористување на фондовите на ЕУ посветени на граѓанското општество, а особено од аспект на подобрување на партнерството и соработката меѓу државата и граѓанскиот сектор во оваа област, посочи заменик главниот преговарач на Северна Македонија со ЕУ, Абдиу-Халили.

Настанот беше реализиран со поддршка од Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија преку УНОПС.

Форум на граѓански организации и тинк-тенкови во рамки на Берлинскиот процес 2022

Дата: 01.11.2022

Програмската координаторка на ЦУП Искра Белчева Ристовска, учесник на Форумот на граѓански организации и тинк тенкови во рамки на Берлинскиот процес ( #CSF2022 ) организиран од страна на Aspen Institute Germany и Südosteuropa-Gesellschaft e.V.

На Форумот беа опфатени повеќе теми од големо општетсвено значење. Поточно, беа дискутирани темите на енергетска ефикасност, климатски промени и оддржлив развој. Исто така, беа опфатени темите на слобода на говор и меди и лажни информации, како предизвици на демократските општетсва. Поради турболентното минато на државите од западен балкан беа опфатеи и темите на помирување и справување со минатото. сите овие теми беа дискутирани од страна на истакнати претставници на граѓански организации од државите на западен балкан и ЕУ. 

Една од пораките кои беа истакнати на Форумот беше тоа дека - Граѓанските организации од Западен Балкан придонесуваат во исполнување на целите на Берлинскиот процес со својата експертиза. Но можат и да креираат позитивна слика за регионот пред граѓаните и носителите на одлуки во ЕУ.

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Тековни проекти

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка, дава поддршка на Собранието на Република Северна Македонија во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка е имплементирана од Националниот демократски институт (НДИ), Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Градење на силна и професионална Комисија, која ќе биде поддржана од силна и професионална стручна служба. Предуслов за ефективно делување на КСЗД не е само Законот за спречување и заштита од дискриминација, туку и функционирање на службата што обезбедува основна поддршка за работата на членовите. Активностите предвидени во првата година од проектот ќе придонесат за воспоставување соодветна организациска структура заснована на функционална анализа, развој на детални описи на работни места со јасно дефинирани цели и задачи, но исто така и неопходни основни и специфични компетенции, развој на јасни, прецизни и ефикасни работни процедури во врска со случаи на дискриминација, градење систем за собирање и анализа на податоци од областа на дискриминација, како и утврдување на алатките и механизмите преку кои ќе се споделуваат информации со јавноста и јавната свест во областа зајакнати. Активностите поврзани со градење и зајакнување на капацитетите на членовите на КСЗД и вработените во стручната служба, се предвидени во втората година од спроведувањето на проектот, ќе овозможат независна работа на институцијата со цел да се заштитат правата и слободите на граѓаните и ќе дадат активен придонес за градење еднакви можности и пристап до ресурси за сите.

Период: 01.06.2021 - 31.03.2023

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до октомври 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период: 15.07.2021 - 15.10.2022

Донатор:
The Balkan Trust for Democracy

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2022

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Подобрување на организациската структура на Патронажната Служба

Програмат на УНИЦЕФ во РСМ во периодот 2020-2025 се фокусира на политики релевантни на децата, примарно здравствени, социјална заштита и образование. Предложената соработка се вбројува во очекуваните резултати повразни со здравство. УНИЦЕФ детектираше дека  „во здравствениот секотр“ има недоволен акцент врз превентивната и примарната грижа и владата главно се фокусираше на градење болници, набавување на скапа опрема и имаше бенефит од  неправилни набавки. Придонесот на ЦУП ќе опфати aспекти поврзани со институционална организација и развој, развој на човечкиот капитал, поточно систематизација на работни позиции, опис на работни позиции и копетенции (општи и професионални) како и менаџмент на перформансите и проценки. Подобрено функционирање на Патронажната служба како дел од здравствениот сектор, значајно и индиректно ќе придонесе кон благосостојбата на децата во државта.  

Период: 01.11.2021 - 01.06.2022

Донатор:
УНИЦЕФ

Поддршка на реформи за управување во Министерството за одбрана на Северна Македонија

Крајниот резултат на проектот ќе биде подобрување на ефективноста и ефикасноста на МО преку функционално управување со јавните набавки. Среднорочно и долгорочно, развиениот е-систем за управување со јавни набавки треба да овозможи навремено планирање и подготовка на набавки и успешна имплементација на тендерските постапки со стандардизирани документи, притоа минимизирајќи го ризикот од корупција и судир на интереси. Вистинскиот процес за јавни набавки го презема Бирото за јавни набавки, така што овој проект ќе го подобри планирањето и координацијата на набавките.

Период: 15.09.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Дигитализација на услуги во образовниот сектор

Фокусот на овој проект ќе биде дополнително дигитализирање на услугите во образовниот сектор, кои често се користат и можат да имаат поголемо влијание и за корисниците и за МОН како давател на услуги. Проектот ќе опфати целосна дигитализација на овие услуги (достигнување на трансакциско ниво според одредниците на ЕУ), обезбедувајќи поддршка во реорганизирање на внатрешните процеси во МОН за овие услуги, градење на капацитети на администрацијата во МОН за администрирање на услугите и дизајнирање и испорака на промотивна кампања за мотивирање на релевантните групи на корисници  на е-услугите.

Период: 01.10.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Севрна Македонија за 2021 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период: 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор:
СИГМА- ОЕЦД

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk