Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Последни новости

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕ ЈАВНИ НАБАВКИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Дата: 26.11.2021

На 25.11.2021 во просториите на Домот на Армијата во Скопје, Центарот за управување со промени (ЦУП) и Министерството за одбрана (МО) одржаа работилница за подобрување на процесите на поврзани со јавните набавки.

На настанот учествуваа вработени во сите одделенија, сектори и секции во рамки на министерството и Генералштабот кои работат на јавните набавки. Присутните активно учествуваа во дискусиите каде ги споделија проблемите на кои секојдневно наидуваат, разработија конкретни идеи за нивно надминување и заедно работеа на софтверско решение за подобра организација и следење на јавните набавки.

Работилницата ја водеше тимот на ЦУП, засилен со  ИТ експерти кои во следниот период ќе го развиваат идејното решение за софтвер за јавните набавки соодветен на потребите и предлозите на вработените во МО.
Работилницата беше спроведена во рамки на проектот „Поддршка на реформите за добро управување во Министерството за одбрана“ кој е имплементиран од страна на ЦУП, а поддржан од страна на Британската Амбасада во РСМ.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА НА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Дата: 24.11.2021

На 24.11.2021 ЦУП одржа презентација на Изветајот од спроведената функционална анализа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД).

Целта на настанот беше да се  развие дискусија и да се креира план за подобрување на административните капацитети на Комисијата во долг рок. На настанот беше присутна и Заменик амбасадорката на Велика Британија во РСМ Џулиен Смит, која ги сподели своите впечатоци и даде поддршка на проектот. 

Со планот за подобрување и дополнителните акти за внатрешна организација би се заокружил овој циклус на спроведување функционална анализа која се изработува во насока на подобрување на ефикасноста на институцијата преку идентификување на предизвиците и предложување на конкретни мерки за подобрување.

Настанот е спроведен во рамки на проектот „Борба против диксриминација преку поддршка на Комиисјата за спречување и заштите од дискриминација“, имплементиран од ЦУП а поддржан од Британската амбасада во РСМ.  

УЧЕСТВО НА ИЗВРШНАТА ДИРЕКТОРКА НА ЦУП НА ВЕБИНАР НА ТЕМА „СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: (НЕ)ПРЕДВИДЛИВИ ПРЕДИЗВИЦИ НА ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА“

Дата: 24.11.2021

Извршната директорска на ЦУП Неда Малеска Сачмароска беше говорник на вебинар на тема „севрена Македонија: (не)предвидливи промени на политичката сцена“.

На вебинарот се дискутираа ефектите кои локалните избори ги имаа врз целокупната политичка клима во РСМ, влијанието на бугарското прашање во надворешната политика на државата и состојбата со имплементацијата на реформите од значење за внатрешната политика.

Вебинарот беше организиран од страна на Институтот на Централна Европа од Полска.

ДОДЕЛЕНА НАГРАДА НА ЦУП ЗА ГРАЃАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СО ВОВЕДЕНИ НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАЗВОЈ НА ЖЕНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Дата: 22.11.2021

На Самитот за женско претприемништво 2021 беше доделена награда на Центарот за управување со промени како граѓанска организација со воведени најдобри практики за развој на женското претприемништво. Наградата беше доделена од страна на Националната платформа за женско претприемништво. 
ЦУП во изминатите години работеше интензивно на темата „женско претприемништво“ преку проекти чија главна цел е зајакнување на улогата на жената во бизнис секторот. Спроведените проекти овозможија унапредување на деловните процеси на жените претприемачки, зголемена економска активност на жените и обезбедување на поддршка во надминување на главните предизвици со кои се соочуваат тие во процесот на започнување на нов бизнис или развој на веќе постоечките бизниси. Преку спроведените проекти помогнавме во развој на над 200 женски бизниси! Исто така, преку проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19“ им помагаме на жените претприемачки во справувањето со предизвиците кои ги донесе со себе Ковид-19 кризата. 

ЦУП продолжува да се бори за женските права и женското претприемништво преку своите проекти и активности!

ДВОДНЕВНА ОБУКА НА ТЕМА „ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО РАМКИ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА“

Дата: 14.11.2021

На 13 и 14 ноември во Маврово се одржа убука на тема „Заштита на лични податоци во склоп а работата на Комисијата за спречување и заштита од дриксирминација“ во рамки на проектот „Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“ поддржан од Обединетото Кралство преку Британската Амбасада во Скопје 

 

Оваа наменски направена обука беше со цел да се добие поширока слика за заштитата на личните податоци во рамки на работата на Комисијата, примањето, располагањето, обработката и објавувањето на податоци со цел нивна заштита како и работа согласно Законот за заштита на лични податоци. На обуката се даде осврт на предизвиците со кои би се соочила Комисијата, особено во однос на дигиталните алатки и начините на нивно користење како и изнаоѓањето на сопствените решенија за сите можни предизвици.

УЧЕСТВО НА ПРОГРАМСКИОТ КООРДИНАТОР НА ЦУП ИСКРА БЕЛЧЕВА- РИСТОВСКА НА COMMUNITY RESILIENCE FORUM (CRS)

Дата: 25.10.2021

Програмскиот координатор ан ЦУП Искра Белчева- Ристовска учествуваше на Community Resilience Forum (CRF) кој е дел од EU TASCO 3 програмата Пакет за Развој на Капацитетите.

Гo адресира едно од најважните прашања на граѓанското општетсво преку оцена на потребите т.е. односот на граѓанските организации со конституентите и искрениот активизам. 

Белчева-Ристовска ја презентираше алатката за онлајн застапување на ЦУП која овозможува граѓаните и граѓанските органзиации да испраќаат иницијативи на отворена дебата со доносителите на одлуки во општетсвото, особено пратениците во Собранието на РСМ. Повеќе за алатката може да најдете на следниот линк  https://cup.org.mk/initiatives 

Јавен сервис ориентиран кон граѓаните не само за граѓаните, туку дизајниран од граѓаните.

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Тековни проекти

Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Градење на силна и професионална Комисија, која ќе биде поддржана од силна и професионална стручна служба. Предуслов за ефективно делување на КСЗД не е само Законот за спречување и заштита од дискриминација, туку и функционирање на службата што обезбедува основна поддршка за работата на членовите. Активностите предвидени во првата година од проектот ќе придонесат за воспоставување соодветна организациска структура заснована на функционална анализа, развој на детални описи на работни места со јасно дефинирани цели и задачи, но исто така и неопходни основни и специфични компетенции, развој на јасни, прецизни и ефикасни работни процедури во врска со случаи на дискриминација, градење систем за собирање и анализа на податоци од областа на дискриминација, како и утврдување на алатките и механизмите преку кои ќе се споделуваат информации со јавноста и јавната свест во областа зајакнати. Активностите поврзани со градење и зајакнување на капацитетите на членовите на КСЗД и вработените во стручната служба, се предвидени во втората година од спроведувањето на проектот, ќе овозможат независна работа на институцијата со цел да се заштитат правата и слободите на граѓаните и ќе дадат активен придонес за градење еднакви можности и пристап до ресурси за сите.

Период: 01.06.2021 - 31.03.2023

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до август 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период: 15.07.2021 - 16.07.2022

Донатор:
The Balkan Trust for Democracy

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2022

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Подобрување на организациската структура на Патронажната Служба

Програмат на УНИЦЕФ во РСМ во периодот 2020-2025 се фокусира на политики релевантни на децата, примарно здравствени, социјална заштита и образование. Предложената соработка се вбројува во очекуваните резултати повразни со здравство. УНИЦЕФ детектираше дека  „во здравствениот секотр“ има недоволен акцент врз превентивната и примарната грижа и владата главно се фокусираше на градење болници, набавување на скапа опрема и имаше бенефит од  неправилни набавки. Придонесот на ЦУП ќе опфати aспекти поврзани со институционална организација и развој, развој на човечкиот капитал, поточно систематизација на работни позиции, опис на работни позиции и копетенции (општи и професионални) како и менаџмент на перформансите и проценки. Подобрено функционирање на Патронажната служба како дел од здравствениот сектор, значајно и индиректно ќе придонесе кон благосостојбата на децата во државта.  

Период: 01.11.2021 - 01.06.2022

Донатор:
УНИЦЕФ

Поддршка за подобро управување во Министерството за одбрана на Северна Македонија

Крајниот резултат на проектот ќе биде подобрување на ефективноста и ефикасноста на МО преку функционално управување со јавните набавки. Среднорочно и долгорочно, развиениот е-систем за управување со јавни набавки треба да овозможи навремено планирање и подготовка на набавки и успешна имплементација на тендерските постапки со стандардизирани документи, притоа минимизирајќи го ризикот од корупција и судир на интереси. Вистинскиот процес за јавни набавки го презема Бирото за јавни набавки, така што овој проект ќе го подобри планирањето и координацијата на набавките.

Период: 15.09.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Дигитализација на услуги во образовниот сектор

Фокусот на овој проект ќе биде дополнително дигитализирање на услугите во образовниот сектор, кои често се користат и можат да имаат поголемо влијание и за корисниците и за МОН како давател на услуги. Проектот ќе опфати целосна дигитализација на овие услуги (достигнување на трансакциско ниво според одредниците на ЕУ), обезбедувајќи поддршка во реорганизирање на внатрешните процеси во МОН за овие услуги, градење на капацитети на администрацијата во МОН за администрирање на услугите и дизајнирање и испорака на промотивна кампања за мотивирање на релевантните групи на корисници  на е-услугите.

Период: 01.10.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Севрна Македонија за 2021 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период: 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор:
СИГМА- ОЕЦД

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk