Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Последни новости

РАБОТИЛНИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО КОНСТРУКТИВЕН ДИЈАЛОГ: КОМУНИСТИЧКО МИНАТО ВО СОВРЕМЕН ЗАПАДЕН БАЛКАН- ДЕН 2

Дата: 16.06.2021

Во рамки на втората работилница за Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан, во Скопје, вториот ден ќе разговараме на повеќе теми од областа:

Права на малцинствата: индивидуална или колективна заштита?

Градење на мултикултурно општество: развој и одржување на дијалог меѓу
заедниците

Уставни аспекти на транзицијата во Северна Македонија: Владеење на политичките
партии наспроти управување за граѓаните

Вклучете се во дискусиите заедно со професори, истражувачи, експерти и граѓански активисти.

19.06.2021, 10:00

https://us02web.zoom.us/j/86356406911?pwd=d2Q0Z0tReGEvSy83cGY2Z1BNZzAydz09

Работилница за вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан

Дата: 14.06.2021

Центар за управување со промени (ЦУП) ја организира втората работилница во Скопје во рамките на Проектот „Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан“. Првиот ден од овој мешан настан, слушнете што ќе зборуваат на темата Проф.Др. Денко Малески, кој ќе се осврне на независноста преку мирно самоопределување (случајот со Македонија) и Проф.Др. Љубомир Данаилов Фрчкоски кој ќе зборува за политиката на идентитети и либерална демократија во транзиционите земји во регионот. 

Линк за вклучување: https://us02web.zoom.us/j/83339999848?pwd=dGIxa2lFdFZlZStHOFQwRG50bVZuUT09

Работилница за подготовка на Стратешкиот план на Собранието 2022-2026 година

Дата: 11.06.2021

Собраниската служба предводена од генералната секретарка, Цветанка Иванова, започна со работа на петгодишниот Стратешки план.Собранието се стреми да биде отворена, отчетна и модерна законодавна гранка која работи за граѓаните на Република Северна Македонија.

Стратешки цели:

  1. Функционална парламентарна демократија
  2. Отворен парламент
  3. Проактивна парламентарна дипломатија
  4. Напредна и ефикасна парламентарна служба

Институционални вредности на Собранието:

  1. Професионализам
  2. Непристрасност
  3. Транспарентност
  4. Автономија
  5. Одговорност

Процесот на стратешко планирање е поддржан од Швајцарската програма за поддршка на парламентот преку техничка, материјална и финансиска помош.

Работилница за вклученост на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан

Дата: 11.06.2021

Центар за управување со промени (ЦУП) ја организира втората работилница во Скопје во рамките на Проектот „Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан“ .

Во мешан формат од 18-20 јуни 2021 година, оваа работилница ќе собере академици, истражувачи, експерти, граѓански активисти и млади луѓе за да разговараат за вклученоста на младите во конструктивен дијалог во врска со минатото, фокусирајќи се на мирот, транзицијата и себе -определување во случајот на Северна Македонија.

Покрај двата дена на работилницата, презентација од говорници, и учество на млади луѓе, третиот ден вклучува посета на Музејот на современа уметност-Скопје - неговата историја и иднина.

Проектот „Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современиот Западен Балкан“ (YOU-WB) е поддржан од Европската унија во рамките на програмата Европа за граѓаните.
 

Работилница за стратешко планирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Дата: 08.06.2021

Во рамки на проектот „Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство со поддршка на Британската амбасада Скопје, беше одржана дводневна работилница за изработка Стратешкиот план на Комисијата кој е неопходен за сите институции на јавниот сектор, согласно принципите на добро управување. Ги идентификувавме визијата и мисијата на Комисијата, направивме анализа на докази и клучни прашања во секторите во кои делува, подготвивме СВОТ анализа и ги утврдивме целите и активностите.

ЦУП преку проектот, ќе ја води и поддржи Комисијата низ процесот на поставување стратешки приоритети за извршување на законските одговорности, дејствување како професионална институција посветена на заштита на правото на граѓаните и зајакнување на капацитетите за извршување на функцијата и подобрување на отчетноста пред граѓаните.

Работилница за примена на Кодексот на етичко однесување на пратениците на Собранието на РСМ

Дата: 04.06.2021

Членовите на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања и нивните заменици, учествуваа на третата по ред Работилница за примена на Кодексот за етичко однесување на пратениците на Собранието на Република Северна Македонија.

Тема на оваа работилница беше Предлог-кодексот за етичко однесување на пратениците на Собранието на Република Северна Македонија, проследена со дискусија за структурата и областите опфатени со документот.

Овие работилници се организираат во рамки на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), поддржана од Швајцарската агенција за поддршка и развој.

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Тековни проекти

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка дава поддршка Собранието на Република Северна Македонија во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка е имплементирана од Националниот демократски институт (НДИ), Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Градење на силна и професионална Комисија, која ќе биде поддржана од силна и професионална стручна служба. Предуслов за ефективно делување на КСЗД не е само Законот за спречување и заштита од дискриминација, туку и функционирање на службата што обезбедува основна поддршка за работата на членовите. Активностите предвидени во првата година од проектот ќе придонесат за воспоставување соодветна организациска структура заснована на функционална анализа, развој на детални описи на работни места со јасно дефинирани цели и задачи, но исто така и неопходни основни и специфични компетенции, развој на јасни, прецизни и ефикасни работни процедури во врска со случаи на дискриминација, градење систем за собирање и анализа на податоци од областа на дискриминација, како и утврдување на алатките и механизмите преку кои ќе се споделуваат информации со јавноста и јавната свест во областа зајакнати. Активностите поврзани со градење и зајакнување на капацитетите на членовите на КСЗД и вработените во стручната служба, се предвидени во втората година од спроведувањето на проектот, ќе овозможат независна работа на институцијата со цел да се заштитат правата и слободите на граѓаните и ќе дадат активен придонес за градење еднакви можности и пристап до ресурси за сите.

Период: 01.06.2021 - 31.03.2023

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2021

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Севрна Македонија за 2021 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период: 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор:
СИГМА- ОЕЦД

Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање

Со враќањето на јавната администрација во физичките канцеларии за време на кризата, итно треба да се изготват протоколи кои ја осигуруваат безбедноста на вработените, организацијата на работата и продолжување на далечинското извршување на одредени работни процеси. Согласно новонастанатата ситуација, ќе се даде поддршка на понатамошната дигитализација во јавниот сектор, преку измена на релевантната законска рамка кои подобро ја подготвуваат администрацијата во случај на периодични пандемии или идни кризи. Ќе бидат изработени нови процедури за дигитална работа за избрани централни институции и ќе се спроведе анализа на потребите на овие институции за да се обезбеди непречена транзиција кон дигитална работа со список на приоритети и временски рамки за овозможување на дигиталните процеси. За институциите ќе биде утврден моделот на дигитално споделување на документи и датотеки кои произлегуваат од нивната работа, а тој модел ќе биде потоа мултиплициран во други централни институции.

Во рамките на проектот ќе бидат развиени неколку важни електронски услуги кои често се користат во животниот век на граѓанинот, како што се електронски упис во детска градинка, упис во основно училиште, конкурси за стипендии на ученици и студенти и нострификација на странски дипломи. Развојот на електронски услуги ќе придонесе за обезбедување поквалитетни и поедноставни услуги за граѓаните, како и намалување на физичките контакти со администрацијата во текот на кризата.

Период: 01.09.2020 - 31.03.2021

Донатор:
Влада на Обединето Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk