Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Последни новости

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АСИСТЕНТ / ПР ЛИЦЕ

Дата: 11.10.2021

Центарот за управување со промени има потреба од ангажирање на асистент / ПР лице за водење на социјални медиуми, подготовка на кампањи и организација на канцеларијата.

Клучни работни обврски

 • планирање и организација на соодветни ПР активности за поголема видливост на организацијата и проектните резултати;
 • подготовка на промотивни кампањи и ПР стратегии на социјални медиуми;
 • креирање на ефективни пораки за резултатите и постигнувањата на проектите, кои би се испраќале до пошироката публика и специфични целни групи;
 • работа на социјални медиуми (Facebook, Twitter и Instagram) и одржување на веб страната на ЦУП, дневно известување за сите активности во и вон рамки на проектите кои ги спроведува ЦУП;
 • подготовка на mail кампањи и нивно споделување преку дата базите на организацијата;
 • обезбедување административна, логистичка – техничка поддршка на извршната канцеларија и целиот тим при организирање на настани и обуки во рамки на проектите;
 • подготовка на проектни материјали, апликации, како и преводи на/и од англиски јазик;
 • комуникација со сите релевантни институции со кои ЦУП соработува, како и со проектни партнери и соработници;
 • организација, презентација и соработка со медиуми и пошироката јавност;
 • планирање, следење, спроведување, координирање и извршување задачи во врска со обезбедување на соодветна опрема, инвентар, пошта и телекомуникации со цел завршување на работните обврски поврзани со спроведување на проектите на организацијата;
 • учество во дел од активностите на проектите и подготовка на проектните извештаи доколку е потребно.

Квалификации и работно искуство

 • Високо образование во областа на маркетинг, ПР, менаџмент и сродни области;
 • Познавање и искуство во ПР и комуникации;
 • 4+ работно искуство на проекти и познавање на проектен циклус;
 •  4+ години работно искуство на иста или слична работна позиција;
 • Одлични комуникациски и презентациски вештини;
 •  Одлично познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Outlook, Powerpoint);
 • Одлично познавање и користење на социјални медиуми (Facebook, Twitter и Instagram);
 • Одлично познавање на англиски јазик, (устен и пишан);
 •  Силни организациски вештини како и флексибилен пристап во работењето;
 • Познавање на административната и канцелариската работа;
 • Изразени меки вештини (комуникација, работа во тим, одговорност, посветеност);
 • Способност за работа под притисок и со кратки рокови.
 • Предност ќе се смета:
 • Искуство во работење на слична позиција во Граѓански сектор; 
 • Искуство во архивско работење 


Позицијата е предвидена со полно флексибилно работно време 8.30 / 9.30 – 16.30 / 17.30 часот, со НЕТО месечен надомест од 25.000 денари и сите платени придонеси како дел од вработувањето.


Доколку сте заинтересирани и сметате дека ги исплолнувате наведените барања, Ве молиме вашето CV во европски формат на англиски/македонски јазик, мотивационо  писмо и Уверение за завршено високо образование, да ги доставите во електронска верзија најдоцна до 20.10.2021 година до 14.00 часот, на е-маил адреса info@cup.org.mk  со назнака: Оглас - Асистент / ПР лице.

Ние нудиме:

 • Одлични можности за напредување 
 • Личен развој и можност за усовршување на знаењата 
 • Флексибилно работно време
 • Динамична работна атмосфера
 • Тимска работа 

Напомена: Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

ВТОРА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Дата: 07.10.2021

Во текот на вчерашниот ден, во рамки на Проектот - „Борба против дискриминација преку поддршка на работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“, финансирана од Владата на Велика Британија преку Британска амбасада Скопје и имплементиран од ЦУП, во просториите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација се одржа вториот дел од работилницата посветена на процесот за изработка на Функционалната анализа. Оваа работилница е дел од целокупниот процес за спроведување на Функционална анализа. Финалната ФА ќе овозможи идентификување на предизвиците од организациски и функционален аспект во институцијата и ќе овозможи да се изработат конкретни мерки за подобрување на исполнувањето на целите и задачите на институцијата во насока на исполнување на своите надлежности како и полесно планирање на организациската структура на КСЗД.

Работилница за изработка на Функционална анализа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Дата: 29.09.2021

Денес во Јавна соба се одржа работилница посветена на процесот за изработка на Функционалната анализа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. 

Целта на процесот на спроведување на функционална анализа е за да се идентификуваат предизвиците од организациски и функционален аспект во институцијата во која се спроведува и да се предложат конкретни мерки за подобрување на исполнувањето на целите и задачите на институцијата за исполнување на своите надлежности.

Оваа работилница и целокупниот процес за спроведување на функционалната анализа се изведуваат во рамки на Проектот - Борба против дискриминација преку поддршка на работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, финансирана од Владата на Велика Британија преку Британска амбасада Скопје, имплементиран од ЦУП.

Работилница за Кодексот за етичко однесување и Упатството за примена на Етичкиот кодекс

Дата: 14.09.2021

Викендов се одржа работилница за Кодексот за етичко однесување на пратениците и упатството за примена на Етичкиот кодекс

Етичкиот кодекс за пратениците во Собранието на Република Северна Македонија ги дефинира основните етички принципи и ги утврдува стандардите на постапување и однесување на пратениците.

Целта на Кодексот е да обезбеди рамка на принципи и стандарди за однесување на пратениците во извршувањето на функцијата како претставници на граѓаните.

Кодексот на однесување на пратениците има за цел:

да ги дефинира и промовира етичките принципи и стандарди на постапување и однесување што се очекуваат од пратениците при извршувањето на функцијата за времетраењето на нивниот мандат, а кои придонесуваат во градење на заемна доверба, толеранција и разбирање;
да ја зголеми отвореноста, транспарентноста и интегритетот на пратениците и на Собранието и да зајакне довербата на јавноста во функцијата пратеник.
Кодексот е алатка за само-регулација чија цел не е да се контролира работата на пратениците/пратеничките, туку да воспостави стандарди во однесувањето, давање насоки за постапувањето, да воспостави заеднички правила за одговор на неприфатливо однесување, како и да обезбеди доверба од страна на јавноста во работата на пратениците/пратеничките и Собранието.

Работилницата беше поддржана од  OSCE Mission to Skopje/OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) и Програмата за парламентарна поддршка поддржана од Швајцарската амбасада. #CHinMK

Повик за учество во фокус група

Дата: 25.08.2021

ЦУП во рамки на проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19" , организира фокус група која има за цел да ги идентификува проблемите со кои се соочуваат сите жени претприемачки во услови на Ковид кризата, со цел изработка на ефективни предлог мерки и политики за поддршка на женското претприемништво и економско зајакнување на жените претприемачки.

Фокус групата ќе се одржи на 04.09.2021 од 11:00 до 13:00 часот.

Искористете ја можноста да аплицирате за бесплатно менторство и маркетинг промоција на Вашиот бизнис.

Фокус групата и учеството може да биде:

Со физичко присуство во просториите на Центарот за управување со промени-ЦУП

ул.Рајко Жинзифов 44/1 и 

онлајн на следниот линк

https://us02web.zoom.us/j/85951206281...

--------------------------------------------------

Ве молиме потврдете го вашето учество на следната e-mail адреса: jasna.pajkovska@cup.org.mk

Работилница за Деловникот за работа на КСЗД

Дата: 12.08.2021

Денеска во рамки на проектот  – „ Борба против дискриминација преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација “, проект финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје, а имплементиран од страна на Центарот за управување со промени, се одржа работилница со цел финализирање на нацрт текстот на Деловникот за работа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во просториите на Комисијата. 

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Тековни проекти

Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Градење на силна и професионална Комисија, која ќе биде поддржана од силна и професионална стручна служба. Предуслов за ефективно делување на КСЗД не е само Законот за спречување и заштита од дискриминација, туку и функционирање на службата што обезбедува основна поддршка за работата на членовите. Активностите предвидени во првата година од проектот ќе придонесат за воспоставување соодветна организациска структура заснована на функционална анализа, развој на детални описи на работни места со јасно дефинирани цели и задачи, но исто така и неопходни основни и специфични компетенции, развој на јасни, прецизни и ефикасни работни процедури во врска со случаи на дискриминација, градење систем за собирање и анализа на податоци од областа на дискриминација, како и утврдување на алатките и механизмите преку кои ќе се споделуваат информации со јавноста и јавната свест во областа зајакнати. Активностите поврзани со градење и зајакнување на капацитетите на членовите на КСЗД и вработените во стручната служба, се предвидени во втората година од спроведувањето на проектот, ќе овозможат независна работа на институцијата со цел да се заштитат правата и слободите на граѓаните и ќе дадат активен придонес за градење еднакви можности и пристап до ресурси за сите.

Период: 01.06.2021 - 31.03.2023

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до август 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период: 15.07.2021 - 16.07.2022

Донатор:
The Balkan Trust for Democracy

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2022

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Поддршка за подобро управување во Министерството за одбрана на Северна Македонија

Крајниот резултат на проектот ќе биде подобрување на ефективноста и ефикасноста на МО преку функционално управување со јавните набавки. Среднорочно и долгорочно, развиениот е-систем за управување со јавни набавки треба да овозможи навремено планирање и подготовка на набавки и успешна имплементација на тендерските постапки со стандардизирани документи, притоа минимизирајќи го ризикот од корупција и судир на интереси. Вистинскиот процес за јавни набавки го презема Бирото за јавни набавки, така што овој проект ќе го подобри планирањето и координацијата на набавките.

Период: 15.09.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Дигитализација на услуги во образовниот сектор

Фокусот на овој проект ќе биде дополнително дигитализирање на услугите во образовниот сектор, кои често се користат и можат да имаат поголемо влијание и за корисниците и за МОН како давател на услуги. Проектот ќе опфати целосна дигитализација на овие услуги (достигнување на трансакциско ниво според одредниците на ЕУ), обезбедувајќи поддршка во реорганизирање на внатрешните процеси во МОН за овие услуги, градење на капацитети на администрацијата во МОН за администрирање на услугите и дизајнирање и испорака на промотивна кампања за мотивирање на релевантните групи на корисници  на е-услугите.

Период: 01.10.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Севрна Македонија за 2021 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период: 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор:
СИГМА- ОЕЦД

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk