Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Изработка на on-line продавница за промоција и продажба на производи од жените кориснички на програмата

schedule Дата на објава: 18.10.2019

alarm Краен рок на повикот: 01.11.2019

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област” има потреба од набавка на услуги за: изработка на on-line продавница за продажба на производи, која вклучува целосна подготовка на веб апликацијата, фотографирање и собирање на податоци за производи и содржини, како и промоција на on-line продавницата во пошироката јавност.

Повик за набавка на услуги за одржување на завршна конференција

schedule Дата на објава: 21.11.2018

alarm Краен рок на повикот: 26.11.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредностите на добро управување“ има потреба од услуги за одржување на завршна конференција за проектот.

ОГЛАС за работна позиција: Асистент на проект и лице за односи со јавност

schedule Дата на објава: 02.11.2018

alarm Краен рок на повикот: 13.11.2018

 

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажман на Асистент на проект и лице задолжено за односи со јавност за потребите на проектот "Развој на микро-претпријатија за жени во прекуграничната област".  Проектот е поддржан преку Делегацијата на Европската унија и се спроведува во рамки на "Програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија за 2014 и 2015 година" со фокус на регионите Полог и Елбасан.

Набавка на услуги за планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги

schedule Дата на објава: 25.09.2018

alarm Краен рок на повикот: 05.10.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за  планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги.   

Повик за набавка на услуги за подготовка, дизајн и печатење на материјали

schedule Дата на објава: 19.09.2018

alarm Краен рок на повикот: 05.10.2018

Проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во преку-граничната област”, кој се реализира во рамките на „Програмата за прекугранична соработка на поранешната југословенска Република Македонија – Албанија за 2014 и 2015”, има потреба од набавка на услуги - дизајн, подготовка и печатење на публикации и друг вид промотивен материјал за потребите на „Проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област“ во периодот од септември 2018 до септември 2020 година.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk