Повици | ЦУП

Повици

Сподели

ОГЛАС за работна позиција: Асистент на проект и лице за односи со јавност Центар за управување со промени (ЦУП)

schedule Дата на објава: 08.01.2020

alarm Краен рок на повикот: 20.01.2020

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажман на Асистент на проект и лице задолжено за односи со јавност за потребите на проектот „Развој на микро-претпријатија за жени во прекуграничната област".  Проектот е поддржан преку Делегацијата на Европската унија и се спроведува во рамки на „Програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија за 2014 и 2015 година" со фокус на регионите Полог и Елбасан.

 

Изработка на on-line продавница за промоција и продажба на производи од жените кориснички на програмата

schedule Дата на објава: 18.10.2019

alarm Краен рок на повикот: 01.11.2019

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област” има потреба од набавка на услуги за: изработка на on-line продавница за продажба на производи, која вклучува целосна подготовка на веб апликацијата, фотографирање и собирање на податоци за производи и содржини, како и промоција на on-line продавницата во пошироката јавност.

Повик за набавка на услуги за одржување на завршна конференција

schedule Дата на објава: 21.11.2018

alarm Краен рок на повикот: 26.11.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредностите на добро управување“ има потреба од услуги за одржување на завршна конференција за проектот.

ОГЛАС за работна позиција: Асистент на проект и лице за односи со јавност

schedule Дата на објава: 02.11.2018

alarm Краен рок на повикот: 13.11.2018

 

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажман на Асистент на проект и лице задолжено за односи со јавност за потребите на проектот "Развој на микро-претпријатија за жени во прекуграничната област".  Проектот е поддржан преку Делегацијата на Европската унија и се спроведува во рамки на "Програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија за 2014 и 2015 година" со фокус на регионите Полог и Елбасан.

Набавка на услуги за планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги

schedule Дата на објава: 25.09.2018

alarm Краен рок на повикот: 05.10.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за  планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги.   

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk