Повик до граѓански организации за учество во мрежа за подобрување на јавните услуги

schedule Дата на објава: 19.02.2018

alarm Краен рок на повикот: 09.03.2018

Ги повикуваме заинтересираните граѓански организации да се приклучат во формирање на мрежа на граѓанското општество за подобрување на јавните услуги. Целта на мрежата е да изгради дијалог и соработка меѓу граѓанските организации и јавните институции за подобрување на јавните услуги, како и заедничко спроведување мерки од Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 во делот посветен на испорака на јавни услуги. Министерството за информатичко општество и администрација ја поддржа иницијативата и изрази подготвеност за соработка со мрежата на граѓански организации, согласно определбите на Владата за отвореност и инклузивност во креирањето на јавните политики.

Оглас за ангажирање на Проектен менаџер за економски развој на МСП

schedule Дата на објава: 07.02.2018

alarm Краен рок на повикот: 20.02.2018

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажирање на еден проектен менаџер во областа на економскиот развој и обезбедувањето на техничка поддршка за мали и средни претпријатијаМСП.

  1. За позиција Проектен менаџер - експерт за економски развој на МСП

Траење на проектот: 12 месеци (март 2018 – март 2019) со можност за продолжување на дополнителни 12 месеци или повеќе во зависност од достапните програми и финансии, со полно работно време.

Оглас за ангажирање на Проектен асистент

schedule Дата на објава: 07.02.2018

alarm Краен рок на повикот: 20.02.2018

ОГЛАС за ангажирање на Проектен асистент

Основни информации:

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажирање на еден проектен асистент со познавање на процесот на процесот на функционирање на јавната администрација и реформите на јавната администрација како приоритетен процес поврзан со интеграцијата во ЕУ.

Набавка на веб апликативно решение за анализа и визуелизација на податоци

schedule Дата на објава: 08.11.2017

alarm Краен рок на повикот: 24.11.2017

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“, објавува повик за набавка на веб апликативно решение за анализа и визуелизација на податоци за потребите на проектот.

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“

schedule Дата на објава: 01.08.2017

alarm Краен рок на повикот: 31.08.2017

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот
„Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“.
Сите информации ќе ги најдете на прикачениот документ.

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk