Повик за набавка на услуги за одржување на завршна конференција

schedule Дата на објава: 21.11.2018

alarm Краен рок на повикот: 26.11.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредностите на добро управување“ има потреба од услуги за одржување на завршна конференција за проектот.

ОГЛАС за работна позиција: Асистент на проект и лице за односи со јавност

schedule Дата на објава: 02.11.2018

alarm Краен рок на повикот: 13.11.2018

 

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажман на Асистент на проект и лице задолжено за односи со јавност за потребите на проектот "Развој на микро-претпријатија за жени во прекуграничната област".  Проектот е поддржан преку Делегацијата на Европската унија и се спроведува во рамки на "Програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија за 2014 и 2015 година" со фокус на регионите Полог и Елбасан.

Набавка на услуги за планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги

schedule Дата на објава: 25.09.2018

alarm Краен рок на повикот: 05.10.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за  планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги.   

Повик 04/2018 Набавка на консултантска куќа за експерти

schedule Дата на објава: 17.09.2018

alarm Краен рок на повикот: 27.09.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во преку-граничната област”, кој се реализира во рамките на „Програмата за прекугранична соработка на поранешната југословенска Република Македонија – Албанија за 2014 и 2015”, има потреба од ангажирање на консултантска куќа која ќе обезбеди ангажирање на советници за обука и воспоставување на бизнис планови и изработка на инвестициски планови за развој на микро-претпријатијата во сопственост на жени.

 

Повик 08/2018- набавка на услуги за изработка на инфографици, промотивни видеа и кампања на социјални медиуми

schedule Дата на објава: 08.08.2018

alarm Краен рок на повикот: 15.08.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за изработка на инфографици, промотивни видеа и кампања на социјални медиуми.  

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk