Повик 10/2019 за набавка на услуги за изработка на Патоказ за подобрување на јавните услуги

schedule Publish date: 04.03.2019

alarm Call deadline: 11.03.2019

 Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британската Амбасада Скопје,  има потреба од набавка на услуги за изработка на Патоказ за подобрување на јавните услуги.

Call 01/2019 for foreign investors

schedule Publish date: 26.02.2019

alarm Call deadline: 05.03.2019

 The Centar  for Change Management within the project "Bridging the gaps between multinational companies and domestic small and medium size enterprises in Macedonia" financed by the European Union, publishes a call for foreign investors in the country for inclusion in a mentoring program for small and medium enterprises.

Call for procuring services for organizing final conference

schedule Publish date: 21.11.2018

alarm Call deadline: 26.11.2018

The Center for Change Management is procuring services for organizing final conference of the project "Monitoring Principles of Public Administration in Preserving Good Governance Values".

ОГЛАС за работна позиција: Асистент на проект и лице за односи со јавност

schedule Publish date: 02.11.2018

alarm Call deadline: 13.11.2018

 

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажман на Асистент на проект и лице задолжено за односи со јавност за потребите на проектот "Развој на микро-претпријатија за жени во прекуграничната област".  Проектот е поддржан преку Делегацијата на Европската унија и се спроведува во рамки на "Програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Албанија за 2014 и 2015 година" со фокус на регионите Полог и Елбасан.

Str. Rajko Zhinzifov no.44-1,
1000 Skopje, Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
Fax: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk