Повици | ЦУП

Повици

Сподели

ОГЛАС за ангажирање на асистент / ПР лице

schedule Дата на објава: 11.10.2021

alarm Краен рок на повикот: 20.10.2021

Центарот за управување со промени има потреба од ангажирање на асистент / ПР лице за водење на социјални медиуми, подготовка на кампањи и организација на канцеларијата.

Клучни работни обврски:

 • планирање и организација на соодветни ПР активности за поголема видливост на организацијата и проектните резултати;
 • подготовка на промотивни кампањи и ПР стратегии на социјални медиуми;
 • креирање на ефективни пораки за резултатите и постигнувањата на проектите, кои би се испраќале до пошироката публика и специфични целни групи;
 • работа на социјални медиуми (Facebook, Twitter и Instagram) и одржување на веб страната на ЦУП, дневно известување за сите активности во и вон рамки на проектите кои ги спроведува ЦУП;
 • подготовка на mail кампањи и нивно споделување преку дата базите на организацијата;
 • обезбедување административна, логистичка – техничка поддршка на извршната канцеларија и целиот тим при организирање на настани и обуки во рамки на проектите;
 • подготовка на проектни материјали, апликации, како и преводи на/и од англиски јазик;
 • комуникација со сите релевантни институции со кои ЦУП соработува, како и со проектни партнери и соработници;
 • организација, презентација и соработка со медиуми и пошироката јавност;
 • планирање, следење, спроведување, координирање и извршување задачи во врска со обезбедување на соодветна опрема, инвентар, пошта и телекомуникации со цел завршување на работните обврски поврзани со спроведување на проектите на организацијата;
 • учество во дел од активностите на проектите и подготовка на проектните извештаи доколку е потребно.

Квалификации и работно искуство

 • Високо образование во областа на маркетинг, ПР, менаџмент и сродни области;
 • Познавање и искуство во ПР и комуникации;
 • 4+ работно искуство на проекти и познавање на проектен циклус;
 •  4+ години работно искуство на иста или слична работна позиција;
 • Одлични комуникациски и презентациски вештини;
 •  Одлично познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Outlook, Powerpoint);
 • Одлично познавање и користење на социјални медиуми (Facebook, Twitter и Instagram);
 • Одлично познавање на англиски јазик, (устен и пишан);
 •  Силни организациски вештини како и флексибилен пристап во работењето;
 • Познавање на административната и канцелариската работа;
 • Изразени меки вештини (комуникација, работа во тим, одговорност, посветеност);
 • Способност за работа под притисок и со кратки рокови.
 • Предност ќе се смета:
 • Искуство во работење на слична позиција во Граѓански сектор; 
 • Искуство во архивско работење 


Позицијата е предвидена со полно флексибилно работно време 8.30 / 9.30 – 16.30 / 17.30 часот, со НЕТО месечен надомест од 25.000 денари и сите платени придонеси како дел од вработувањето.


Доколку сте заинтересирани и сметате дека ги исплолнувате наведените барања, Ве молиме вашето CV во европски формат на англиски/македонски јазик, мотивационо  писмо и Уверение за завршено високо образование, да ги доставите во електронска верзија најдоцна до 20.10.2021 година до 14.00 часот, на е-маил адреса info@cup.org.mk  со назнака: Оглас - Асистент / ПР лице.

Ние нудиме:

 • Одлични можности за напредување 
 • Личен развој и можност за усовршување на знаењата 
 • Флексибилно работно време
 • Динамична работна атмосфера
 • Тимска работа 

Напомена: Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.
 

Покана за доставување понуди за набавка на алатка за засилено влијание на граѓаните врз носителите на одлуки

schedule Дата на објава: 16.07.2020

alarm Краен рок на повикот: 24.07.2020

Центарот за управување со промени, во рамките на програмата „Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието” која е финансирана од Европската Унија и кофинансирана од програмата ЦИВИКА Мобилитас, има потреба од набавка на алатка за засилено влијание на граѓаните врз носителите на одлуки.

Повик за приклучување на онлајн платформа

schedule Дата на објава: 16.07.2020

alarm Краен рок на повикот: 30.07.2020

Центарот за управување со промени во рамките на "Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област" објавува јавен повик до сите жени претрприемачки од Северна Македонија, да се пријават за да станат дел од онлајн продавницата  www.womenpoweron.com.

 

За набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на материјали

schedule Дата на објава: 14.07.2020

alarm Краен рок на повикот: 27.07.2020

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на програмата „Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието” која е финансирана од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење.  

Подетален опис на бараните услугите се наоѓа во техничката спецификација, која е дел од овој повик.    

Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)

Потребно е да се испорачаат услугите по барање на нарачателот, а најдоцна до декември 2020 година.

ЦУП го задржува правото на утврдување на временската рамка за испораката на нарачаните услуги од страна на добавувачот.

Набавката е неделива.

 

Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за горенаведената покана. Понудата треба да ги содржи следните елементи:

 

 • Листа со референци на претходни слични ангажмани (со име на проект, организација, линкови до интернет страници...),
 • Претходно изработено идејно решение и дизајн за корица на публикација,
 • Предлог по 1 (едно) идејно решенија/ дизајн за папка (само за папка од комплетот наведен во ставка бр. 6) и публикација (предлог решенијата за публикација да бидат за ставка бр. 4- Документ за политики за подобрување на образовните јавни услуги),
 • Финансиска понуда 

 

 

Повторен повик за избор на шест производи за маркетинг кампања

schedule Дата на објава: 24.06.2020

alarm Краен рок на повикот: 01.07.2020

Продолжен повикот за избор на 6 производи на жени претприемнички во рамки на проектот  „Развој на микро-претрпијатија на жени во прекуграничната област“!

На повикот може да се пријават жени со регистриран бизнис од Полошкиот и Охридско-Струшкиот регион.

Рокот за поднесување на апликацијата е до 01.07.2020год.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk