Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Повик за доделување грантови на граѓански организации за доделување грантови на граѓански организации

schedule Дата на објава: 15.06.2016

alarm Краен рок на повикот: 08.07.2016

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје, во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, објавуваат повик за доделување на грантови за граѓански организации (ГО) за акции во рамки на грантова шема на односниот проект.

Покана за доставување понуди 04/2016 за набавка на услуги - промотивни активности преку социјални медиуми

schedule Дата на објава: 26.05.2016

alarm Краен рок на повикот: 06.06.2016

За потребите на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ кој е финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа:

Измена на поканата за доставување понуди 03/2016 за набавка на услуги - дизајн, подготовка и печатење на промотивни материјали

schedule Дата на објава: 13.04.2016

alarm Краен рок на повикот: 18.04.2016

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“кој е финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, прави измена на повикот за набавка на услуги – дизајн, подготовка и печатење на промотивни материјали.

Покана за доставување понуди 03/2016 за набавка на услуги - дизајн , подготовка и печатење на промотивни материјали

schedule Дата на објава: 08.04.2016

alarm Краен рок на повикот: 18.04.2016

За потребите на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ кој е финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа:

Покана за доставување понуди 07/2016 за набавка на услуги за дизајн , подготовка и печатење на промотивен материјал

schedule Дата на објава: 28.03.2016

alarm Краен рок на повикот: 11.04.2016

За потребите на проектот „Граѓаните на прво место“ (финансиран од Сектор за централно финансирање и склучување на договори на Министерството за финансии на Република Македонија, во рамките на Националната програма за помош при транзиција и институционална надградба 2011), Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа: 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk