Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Оглас за ангажирање на Проектен менаџер за економски развој на МСП

schedule Дата на објава: 07.02.2018

alarm Краен рок на повикот: 20.02.2018

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажирање на еден проектен менаџер во областа на економскиот развој и обезбедувањето на техничка поддршка за мали и средни претпријатијаМСП.

  1. За позиција Проектен менаџер - експерт за економски развој на МСП

Траење на проектот: 12 месеци (март 2018 – март 2019) со можност за продолжување на дополнителни 12 месеци или повеќе во зависност од достапните програми и финансии, со полно работно време.

Оглас за ангажирање на Проектен асистент

schedule Дата на објава: 07.02.2018

alarm Краен рок на повикот: 20.02.2018

ОГЛАС за ангажирање на Проектен асистент

Основни информации:

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажирање на еден проектен асистент со познавање на процесот на процесот на функционирање на јавната администрација и реформите на јавната администрација како приоритетен процес поврзан со интеграцијата во ЕУ.

Набавка на веб апликативно решение за анализа и визуелизација на податоци

schedule Дата на објава: 08.11.2017

alarm Краен рок на повикот: 24.11.2017

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“, објавува повик за набавка на веб апликативно решение за анализа и визуелизација на податоци за потребите на проектот.

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“

schedule Дата на објава: 01.08.2017

alarm Краен рок на повикот: 31.08.2017

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот
„Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“.
Сите информации ќе ги најдете на прикачениот документ.

Повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал

schedule Дата на објава: 25.07.2017

alarm Краен рок на повикот: 23.08.2017

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“, објавува повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал за потребите на проектот.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk