Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Оглас за ангажирање на Проектен асистент

schedule Дата на објава: 07.02.2018

alarm Краен рок на повикот: 20.02.2018

ОГЛАС за ангажирање на Проектен асистент

Основни информации:

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од ангажирање на еден проектен асистент со познавање на процесот на процесот на функционирање на јавната администрација и реформите на јавната администрација како приоритетен процес поврзан со интеграцијата во ЕУ.

Набавка на веб апликативно решение за анализа и визуелизација на податоци

schedule Дата на објава: 08.11.2017

alarm Краен рок на повикот: 24.11.2017

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“, објавува повик за набавка на веб апликативно решение за анализа и визуелизација на податоци за потребите на проектот.

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“

schedule Дата на објава: 01.08.2017

alarm Краен рок на повикот: 31.08.2017

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот
„Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“.
Сите информации ќе ги најдете на прикачениот документ.

Повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал

schedule Дата на објава: 25.07.2017

alarm Краен рок на повикот: 23.08.2017

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“, објавува повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал за потребите на проектот.

Повторен објавен повик за набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари во Кумановскиот регион

schedule Дата на објава: 23.06.2017

alarm Краен рок на повикот: 03.07.2017

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, повторно го објавување повикот за набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари во Кумановскиот регион.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk