Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Повик за набавка на услуги за подготовка, дизајн и печатење на материјали

schedule Дата на објава: 19.09.2018

alarm Краен рок на повикот: 05.10.2018

Проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во преку-граничната област”, кој се реализира во рамките на „Програмата за прекугранична соработка на поранешната југословенска Република Македонија – Албанија за 2014 и 2015”, има потреба од набавка на услуги - дизајн, подготовка и печатење на публикации и друг вид промотивен материјал за потребите на „Проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област“ во периодот од септември 2018 до септември 2020 година.

Повик за набавка на услуги за подготовка, дизајн и печатење на материјали

schedule Дата на објава: 19.09.2018

alarm Краен рок на повикот: 10.10.2018

Проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во преку-граничната област”, кој се реализира во рамките на „Програмата за прекугранична соработка на поранешната југословенска Република Македонија – Албанија за 2014 и 2015”, има потреба од набавка на услуги - дизајн, подготовка и печатење на публикации и друг вид промотивен материјал за потребите на „Проектот за развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област“ во периодот од септември 2018 до септември 2020 година.

Повик 04/2018 Набавка на консултантска куќа за експерти

schedule Дата на објава: 17.09.2018

alarm Краен рок на повикот: 27.09.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во преку-граничната област”, кој се реализира во рамките на „Програмата за прекугранична соработка на поранешната југословенска Република Македонија – Албанија за 2014 и 2015”, има потреба од ангажирање на консултантска куќа која ќе обезбеди ангажирање на советници за обука и воспоставување на бизнис планови и изработка на инвестициски планови за развој на микро-претпријатијата во сопственост на жени.

 

Повик 08/2018- набавка на услуги за изработка на инфографици, промотивни видеа и кампања на социјални медиуми

schedule Дата на објава: 08.08.2018

alarm Краен рок на повикот: 15.08.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на услуги за изработка на инфографици, промотивни видеа и кампања на социјални медиуми.  

Повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјали

schedule Дата на објава: 05.06.2018

alarm Краен рок на повикот: 20.06.2018

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги”, финансиран од Европската Унија кој се реализира во рамките на програмата “Национална програма за помош при транзиција и институционална надградба 2013”, објавува повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал за потребите на проектот.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk