Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Повик за набавка на услуги за одржување на настан

schedule Дата на објава: 22.05.2018

alarm Краен рок на повикот: 28.05.2018

Центарот за управување со промени во рамките на проектот „ Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување “ има потреба од услуги за одржување на настан за потребите на проектот – работилница со грантистите на проектот.

Покана за доставување понуди за набавка на четири правни асистенти

schedule Дата на објава: 05.04.2018

alarm Краен рок на повикот: 17.04.2018

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“ кој е финансиран од Европската Унија, има потреба од набавка на четири (4) правни асистенти.

Покана за доставување понуди за двајца правни експерти

schedule Дата на објава: 28.03.2018

alarm Краен рок на повикот: 04.04.2018

За потребите на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги” кои се реализира во рамките на Националната програма за помош при транзиција и градење на институциите 2013, а врз основа на Договорот за грант, извршниот директор на Центарот за управување со промени донесе:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2018

за набавка на двајца правни експерти

Набавка на централен портал за отворени податоци

schedule Дата на објава: 07.03.2018

alarm Краен рок на повикот: 29.03.2018

Центарот за управување со промени во рамките на проектот „Поддршка на процесот на реформи во јавната администрација“, финансиран од Британската амбасада Скопје, набавува централен портал за отворени податоци за потребите на Министерството за информатичко општество и администрација.

Повик до граѓански организации за учество во мрежа за подобрување на јавните услуги

schedule Дата на објава: 19.02.2018

alarm Краен рок на повикот: 09.03.2018

Ги повикуваме заинтересираните граѓански организации да се приклучат во формирање на мрежа на граѓанското општество за подобрување на јавните услуги. Целта на мрежата е да изгради дијалог и соработка меѓу граѓанските организации и јавните институции за подобрување на јавните услуги, како и заедничко спроведување мерки од Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 во делот посветен на испорака на јавни услуги. Министерството за информатичко општество и администрација ја поддржа иницијативата и изрази подготвеност за соработка со мрежата на граѓански организации, согласно определбите на Владата за отвореност и инклузивност во креирањето на јавните политики.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk