Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Повторен објавен повик за набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари во Кумановскиот регион

schedule Дата на објава: 23.06.2017

alarm Краен рок на повикот: 03.07.2017

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, повторно го објавување повикот за набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари во Кумановскиот регион.

Продолжување на Повикот за доделување грантови во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување“ за Вардарски и Источен регион

schedule Дата на објава: 14.06.2017

alarm Краен рок на повикот: 30.06.2017

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје, во соработка со Асоцијација за Менаџмент Консалтинг 2000 (МКА-2000) и Центарот за истражувачко новинарство СКУП-Македонија (СКУП-Македонија) го имплементира проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“ финансиран од Европската Унија, преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“.

Набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари

schedule Дата на објава: 09.06.2017

alarm Краен рок на повикот: 19.06.2017

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, има потреба од набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари

Повик за доделување грантови во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“

schedule Дата на објава: 05.05.2017

alarm Краен рок на повикот: 29.05.2017

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје, во соработка со Асоцијација за Менаџмент Консалтинг 2000 (МКА-2000) и Центарот за истражувачко новинарство СКУП-Македонија (СКУП-Македонија) објавува повик за доделување грантови во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“ финансиран од Европската Унија, преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“.

Повик за ангажирање на експерти за усогласување на СИГМА принципите на јавна администрација и менторирање на граѓански организации

schedule Дата на објава: 18.04.2017

alarm Краен рок на повикот: 02.05.2017

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредностите на добро управување“, има потреба од ангажирање на 2 експерти за усогласување на СИГМА принципите на јавна администрација и менторирање на граѓански организации.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk