Покана за доставување понуди 12/2016 за набавка на услуги за изнајмување на аудио опрема за регионални обуки

schedule Дата на објава: 15.11.2016

alarm Краен рок на повикот: 23.11.2016

За потребите на проектот „Граѓанинот на прво место“ (финансиран од Сектор за централно финансирање и склучување на договори на Министерството за финансии на Република Македонија, во рамките на Националната програма за помош при транзиција и институционална надградба 2011, а кофинансиран од Британската амбасада), Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа Покана за поднесување на понуди за изнајмување на аудио опрема за регионални обуки.

Прашања и одговори во рамки на презентацијата за повикот за регрантирање на НВО

schedule Дата на објава: 06.07.2016

alarm Краен рок на повикот: 29.06.2016

ЦУП во соработка со партнерската организација ИЧП, на 29.06.2016 година (среда) во ЕУ Инфо Центарот во 14.30 часот организираше информативна сесија на која беа претставени целите на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, условите за учество во грантовата шема, процесот на селекција, како и методологијата за спроведување на добиените грантови.

Повик за доделување грантови на граѓански организации за доделување грантови на граѓански организации

schedule Дата на објава: 15.06.2016

alarm Краен рок на повикот: 08.07.2016

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје, во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, објавуваат повик за доделување на грантови за граѓански организации (ГО) за акции во рамки на грантова шема на односниот проект.

Покана за доставување понуди 04/2016 за набавка на услуги - промотивни активности преку социјални медиуми

schedule Дата на објава: 26.05.2016

alarm Краен рок на повикот: 06.06.2016

За потребите на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ кој е финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа:

Измена на поканата за доставување понуди 03/2016 за набавка на услуги - дизајн, подготовка и печатење на промотивни материјали

schedule Дата на објава: 13.04.2016

alarm Краен рок на повикот: 18.04.2016

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“кој е финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, прави измена на повикот за набавка на услуги – дизајн, подготовка и печатење на промотивни материјали.

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk