Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Повик за експерти во областа на медиумите

schedule Дата на објава: 13.04.2017

alarm Краен рок на повикот: 24.04.2017

Покана за доставување понуди за набавка на услуги

- еден експерт за анализа на перцепцијата за медиумите од страна на граѓаните и нивната доверба во македонските медиуми

- еден експерт за улогата на етичкото и професионално новинарство

Повик за услуги за одржување на завршна конференција

schedule Дата на објава: 12.04.2017

alarm Краен рок на повикот: 21.04.2017

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓанинот на прво место“ има потреба од услуги за одржување на завршна конференција за проектот.

Повик за набавка на лаптопи

schedule Дата на објава: 07.03.2017

alarm Краен рок на повикот: 13.03.2017

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од набавка на 2 лаптопи, за потребите на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредностите на добро управување“. 

Повик за ангажирање на експерти за основна проценка на постоечките стандарди и практики при креирање на јавни политики на локално ниво

schedule Дата на објава: 10.02.2017

alarm Краен рок на повикот: 17.02.2017

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредностите на добро управување“, финансиран од Делегацијата на Европската Унија, има потреба од ангажирање на експерти за основна проценка на постоечките стандарди и практики при креирање на јавни политики на локално ниво.

Покана за доставување понуди за услуги – планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги

schedule Дата на објава: 12.01.2017

alarm Краен рок на повикот: 23.01.2017

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ кој е финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, има потреба од набавка на услуги – планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk