Повици | ЦУП

Повици

Сподели

Повик за услуги за одржување на завршна конференција

schedule Дата на објава: 12.04.2017

alarm Краен рок на повикот: 21.04.2017

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓанинот на прво место“ има потреба од услуги за одржување на завршна конференција за проектот.

Повик за набавка на лаптопи

schedule Дата на објава: 07.03.2017

alarm Краен рок на повикот: 13.03.2017

Центарот за управување со промени (ЦУП) има потреба од набавка на 2 лаптопи, за потребите на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредностите на добро управување“. 

Повик за ангажирање на експерти за основна проценка на постоечките стандарди и практики при креирање на јавни политики на локално ниво

schedule Дата на објава: 10.02.2017

alarm Краен рок на повикот: 17.02.2017

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредностите на добро управување“, финансиран од Делегацијата на Европската Унија, има потреба од ангажирање на експерти за основна проценка на постоечките стандарди и практики при креирање на јавни политики на локално ниво.

Оглас за финансиски менаџер

schedule Дата на објава: 12.01.2017

alarm Краен рок на повикот: 20.01.2017

Центарот за управување со промени (ЦУП) објавува оглас за ангажирање на финансиски менаџер во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“ во времетраење од 2 години.

Покана за доставување понуди за услуги – планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги

schedule Дата на објава: 12.01.2017

alarm Краен рок на повикот: 23.01.2017

Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ кој е финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, има потреба од набавка на услуги – планирање и спроведување анкети, утврдување на јавно мислење и други истражувачки услуги.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk