Покана за доставување понуди 03/2016 за набавка на услуги - дизајн , подготовка и печатење на промотивни материјали

schedule Дата на објава: 08.04.2016

alarm Краен рок на повикот: 18.04.2016

За потребите на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“ кој е финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа:

Покана за доставување понуди 07/2016 за набавка на услуги за дизајн , подготовка и печатење на промотивен материјал

schedule Дата на објава: 28.03.2016

alarm Краен рок на повикот: 11.04.2016

За потребите на проектот „Граѓаните на прво место“ (финансиран од Сектор за централно финансирање и склучување на договори на Министерството за финансии на Република Македонија, во рамките на Националната програма за помош при транзиција и институционална надградба 2011), Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа: 

Центарот за управување со промени (ЦУП) објавува: Оглас за ангажирање на: практикант

schedule Дата на објава: 08.03.2016

alarm Краен рок на повикот: 25.03.2016

Огласот за ангажирање е дел од политиката на градење на капацитетите на организацијата и отвореност кон заедницата. ЦУП бара етични, мотивирани и креативни личности кои ќе се придружат на нејзиниот тим, кој верува во демократија и отворени идеи и ги базира своите проекти на методот: планирај, реализирај, провери и делувај.

Центарот за управување со промени (ЦУП) објавува оглас за ангажирање на: Одговорен за односи со јавноста

schedule Дата на објава: 08.03.2016

alarm Краен рок на повикот: 25.03.2016

Огласот за ангажирање е дел од политиката на градење на капацитетите на организацијата и отвореност кон заедницата. ЦУП бара етични, мотивирани и креативни личности кои ќе се придружат на нејзиниот тим, кој верува во демократија и отворени идеи и ги базира своите проекти на методот: планирај, реализирај, провери и делувај.

Повик за учество на граѓански организации во мрежа за отворено владино партнерство согласно проектот - Граѓаните на прво место

schedule Дата на објава: 03.03.2016

alarm Краен рок на повикот: 01.03.2016

Граѓанската организација „Центар за управување со промени“ во соработка со „Центарот за одржлив развој АЛКА“ објавува повик за учество на граѓански организации во мрежа за отворено владино партнерство, како дел од проектот „Граѓаните на прво место“ кој е финансиран од Европската Унија

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk